Novák Karel, prom.biol., CSc.

vědecký pracovník
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
Telefon267009567
Linka567
E-mailnovak.karel@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 92

Poslední publikace:

NázevRok
NOVÁK, Karel, VALČÍKOVÁ, Terezie, SAMAKÉ, Kalifa a BJELKA, Marek. Association of Variants in Innate Immune Genes TLR4 and TLR5 with Reproductive and Milk Production Traits in Czech Simmental Cattle. Genes, 2024, 15, Article number: 24. ISSN 2073-4425. 2024
JANÁK, Vojtěch, NOVÁK, Karel a KYSELÝ, René. Late History of Cattle Breeds in Central Europe in Light of Genetic and Archaeogenetic Sources—Overview, Thoughts, and Perspectives. Animals, 2024, 14, Article number: 645. ISSN 2076-2615. 2024
NOVÁK, Karel, SAMAKE, K. a BJELKA, M., 2023 Association of variants in antibacterial TLR genes with reproductive traits in Czech Simmental cattle. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 28. ISSN 2023
TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel, KYSELOVÁ, Jitka, PRIBÁŇOVÁ, Jitka, CALTA, Jan a VOSTRÝ, Luboš. Diversity of the bovine genes IRAK1 and IRAK4 in the Toll-like receptor signaling pathway. Czech Journal of Animal Science, 2023, 68, 323-332. ISSN 1212-1819. 2023
SAMAKE, K., VALČÍKOVÁ, T., BJELKA, M. a NOVÁK, Karel., 2023 Functional diversity of Toll signalling pathway in Czech Simmental cattle with respect to health and resilience traits. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 30. ISSN 2023
SAMAKÉ, Kalifa a NOVÁK, Karel. Haplotype disequilibrium in the TLR genes of Czech Red Pied cattle. Diversity-Basel, 2023, 15, Article number: 811. ISSN 1424-2818. 2023
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Monitoring of genetic polymorphism at CSN2 and CSN3 loci in Czech goat population using primer extension analysis (PEA).. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 172-173. ISSN 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Prevence šíření antimikrobiální rezistence v chovech drůbeže. Náš chov, 2023, roč. 83(10), s. 53-55. ISSN 0027-8068. 2023
VINKLER, Michal, FIDDAMAN, Steven R., …NOVÁK, Karel et al. Understanding the evolution of immune genes in jawed vertebrates. Journal of Evolutionary Biology, 2023, 36, 847-873. ISSN 1010-061X. 2023
NOVÁK, Karel., 2023 Variabilita genů TLR přirozené imunity u skotu a funkční dopady. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 7. ISSN 2023
NOVÁK, Karel, JANÁK, Vojtěch a KYSELÝ, René., 2022 Addressing the history of a local cattle breed. In Congress of the European Society for Evolutionary Biology. Prague: ESEB, s. 275-276. ISSN 2022
NOVÁK, Karel., 2022 Immunogenetics and Breeding in Livestock Species. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: virtual - Institute of Animal Science, s. 2022-11-08. ISSN 2022
SAMAKE, Kalifa a NOVÁK, Karel., 2022 Mechanisms supporting haplotype groups in mammalian TLRs. In Congress of the European Society for Evolutionary Biology. Prague: ESEB, s. 716-717. ISSN 2022
TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel, KYSELOVÁ, Jitka, PŘIBÁŇOVÁ, Michaela, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Studium variability imunitních genů v populaci českého strakatého skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 49-56. ISSN 2022
NOVÁK, Karel, SAMAKÉ, K., VALCÍKOVÁ, T. a BJELKA, M., 2021 Association of variants in innate immune genes TLR4 and TLR5 with reproductive and milk utility traits in Czech Simmental cattle. In Proceedings of the 38th International Conference on Animal Genetics.. Virtual conference, Champaign, Illinois, USA: International Society for Animal Genetics, s. 94. ISSN 2021
SAMAKÉ, K. a NOVÁK, Karel., 2021 Bimodal haplotype distribution in bovine antibacterial tolllike receptors. In Proceedings of the 38th International Conference on Animal Genetics.. Virtual conference, Champaign, Illinois, USA: International Society for Animal Genetics, s. 48. ISSN 2021
TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel, KYSELOVÁ, Jitka, CALTA, Jan, MACHOVÁ, Karolína a VOSTRÝ, Luboš., 2021 Polymorphism of Genes in the Toll-Like Receptor Signaling Pathway. In 29th Animal Science Days International Symposium. Gödöllö - Hungary: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, s. 9. ISSN 2021
SAMAKÉ, Kalifa a NOVÁK, Karel., 2021 Possible origin of haplotype groups in bovine TLRs. In 7. Molecular evolution of the vertebrate immune system, from the lab to natural populations. Prague: ESEB, s. 31. ISSN 2021
NOVÁK, Karel., 2021 Workshop Immunogenetics and Livestock Breeding for Disease Resistance. In Uspořádání workshopu. Prague: virtual - Institute of Animal Science, s. . ISSN 2021
KALASHNIKOV, Aleksandr E., KALASHNIKOVA, Liubov a NOVÁK, Karel., 2020 Analyzing the exome heterogeneity of cattle immunity genes with the method of flow-cell sequencing. In BIO Web of Conferences 17, 00247 (2020). Bio Web Conf. Volume 17, 2020: International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources” (FIES 2019), s. . ISSN 2117-4458 2020
BJELKA, Marek a NOVÁK, Karel. Association of TLR gene variants in a Czech Red Pied cattle population with reproductive traits. Veterinary Immunology and Immunopathology , 2020, roč. 220(February), s. Article number 109997. ISSN 0165-2427. 2020
NOVÁK, Karel, SAMAKÉ, Kalifa a BJELKA, Marek., 2020 Associations of bovine TLR polymorphisms with phenotypic traits suggest causal role of non‐coding regions. In 2nd FAANG-Europe Workshop on Functional Annotation of Animal Genomes (FAANG). Prague: FAANG, s. abstrakt O15. ISSN 2020
SAMAKÉ, Kalifa a NOVÁK, Karel., 2020 Search for the origin of haplotype disequilibrium in bovine TLR2. In 2nd FAANG-Europe Workshop on Functional Annotation of Animal Genomes (FAANG). Prague: FAANG, s. abstrakt P12. ISSN 2020

VŠECHNY PUBLIKACE