Seminář k aktuálním problémům výroby konzervovaných krmiv, její hodnocení a uplatnění ve výživě skotu, zejména v návaznosti na precizní zemědělství

Seminář k aktuálním problémům výroby konzervovaných krmiv, její hodnocení a uplatnění ve výživě skotu, zejména v návaznosti na precizní zemědělství
VÚŽV v.v.i. >