Úsek BOZP a PO, energetiky, OŽP, stavebních investic, vodního hospodářství

Domin Jozef vedoucí pracovník
Krejčík Jiří pracovník úseku
Pitelka Michal pracovník úseku