Centrum transferu technologií

Vedoucí jednotkySyrůček Jan, Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Centrum transferu technologií

  • Zajišťuje proces transferu znalostí.
  • Aktivně vyhledává výsledky VaV vhodné ke komercializaci a aktivně vyhledává odběratele výsledků.
  • Ve spolupráci s oddělením koordinace a plánu výzkumu zajišťuje ochranu duševního vlastnictví.
  • Zajišťuje administrativní aktivity nezbytné pro proces komercializace.
  • Shromažďuje výsledky vědeckovýzkumných projektů s aplikačním potenciálem.
  • Zabezpečuje příjem dílčích projektů s potenciálem pro komercializaci, jejich evidenci a předkládá je Radě pro komercializaci k posouzení.
  • Zajišťuje administraci dílčích projektů a je odpovědné za dodržování stanovených pravidel při financování dílčích projektů.

Knížková Ivana, Doc. Ing., CSc. vedoucí pracovník
Koukolová Veronika, Ing., Ph.D. vedoucí pracovník
Homolka Petr, doc. Ing. CSc. Ph.D. Vedoucí vědecký pracovník
Syrůček Jan, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Volek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. vědecký pracovník