Centrum transferu technologií

Vedoucí jednotkyKoukolová Veronika, Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Centrum transferu technologií

  • Zajišťuje proces transferu znalostí.
  • Aktivně vyhledává výsledky VaV vhodné ke komercializaci a aktivně vyhledává odběratele výsledků.
  • Ve spolupráci s oddělením koordinace a plánu výzkumu zajišťuje ochranu duševního vlastnictví.
  • Zajišťuje administrativní aktivity nezbytné pro proces komercializace.
  • Shromažďuje výsledky vědeckovýzkumných projektů s aplikačním potenciálem.
  • Zabezpečuje příjem dílčích projektů s potenciálem pro komercializaci, jejich evidenci a předkládá je Radě pro komercializaci k posouzení.
  • Zajišťuje administraci dílčích projektů a je odpovědné za dodržování stanovených pravidel při financování dílčích projektů.

Kunc Petr, doc. Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Syrůček Jan, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Codl Jan, Ing. odborný pracovník