Dokumentace a propagace

Vedoucí jednotkyKoukolová Veronika, Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Oddělení dokumentace, transferu a propagace výsledků výzkumu zajišťuje:

Koordinaci poradenské činnosti VÚŽV, v.v.i.
Organizaci odborných seminářů
Komunikaci s uživatelskou veřejností
Propagaci činnosti a výsledků ústavu na výstavách
Tvorbu a distribuci propagačních materiálů
Evidenci výstupů a jejich předávání do informačních systémů (RIV aj.)
Editaci a grafické úpravy odborných výstupů z ústavu (metodiky, zprávy, studie, postery)
Tisk a technické dokončení vydávaných materiálů


PRODEJ PUBLIKACÍ VYDÁVANÝCH VÚŽV:  beckova.ilona@nullvuzv.cz

Koukolová Veronika, Ing., Ph.D. vedoucí pracovník
Dostálová Anne, Ing. odborný pracovník
Brýl Tomáš pracovník úseku
Chocholová Bohumila pracovník úseku
Kučerová Dana pracovník úseku
Nedbalová Jaroslava pracovník úseku