Dokumentace a propagace

Vedoucí jednotkyKoukolová Veronika, Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Oddělení dokumentace, transferu a propagace výsledků výzkumu zajišťuje:

Koordinaci poradenské činnosti VÚŽV, v.v.i.
Organizaci odborných seminářů
Komunikaci s uživatelskou veřejností
Propagaci činnosti a výsledků ústavu na výstavách
Tvorbu a distribuci propagačních materiálů
Evidenci výstupů a jejich předávání do informačních systémů (RIV aj.)
Editaci a grafické úpravy odborných výstupů z ústavu (metodiky, zprávy, studie, postery)
Tisk a technické dokončení vydávaných materiálů


PRODEJ PUBLIKACÍ VYDÁVANÝCH VÚŽV:  beckova.ilona@nullvuzv.cz

Koukolová Veronika, Ing., Ph.D. vědecký pracovník
Dostálová Anne, Ing. odborný pracovník
Bečková Ilona technik
Chocholová Bohumila pracovník úseku
Kučerová Dana pracovník úseku
Nedbalová Jaroslava pracovník úseku

Poslední publikace:

NázevRok
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, 34 s. ISBN 978-80-7403-252-3 2021
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, Josef, HÁP, Ivo a KLEJZAR, Tomáš. Separace listů a stonků leguminóz. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021, 26 s. ISBN 978-80-213-3134-1 2021
BEČKOVÁ, Ilona, BARTOŇ, Luděk a KOUKOLOVÁ, Veronika. Věda na polích a ve stájích aneb Jak se nám pracuje a žije v Uhříněvsi. Uhříněveský zpravodaj, 2021, roč. 2021(6), s. 16. ISSN . 2021
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva, DOSTÁLOVÁ, Anne a CANTOR, Mauricio. Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105045. ISSN 0168-1591. 2020
ŠPINKA, Marek a DOSTÁLOVÁ, Anne. Rodinkový způsob chovu prasat. Zemědělec, 2020, roč. 28(12), s. 43. ISSN . 2020
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, KLEJZAR, Tomáš a SKLENÁŘ, Josef. Jaké je nutriční složení leguminóz?. Zemědělec, 2019, roč. 27(44), s. 32. ISSN . 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGRICO, S.R.O. V TŘEBONI. Podlážka do venkovního individuálního boxu pro telata. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David, RŮŽIČKA, Čestmír, KARMAZÍN, Michal, ŠEDIVÝ, Petr a BUŠTA, Jiří.. Česká republika. Patentový spis CZ 308070 B6. 2019-10-30. 2019
HAKL, J., DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, J. a KLEJZAR, T., 2019 Variability of Nutritive Value of Forage Legume Leaves as a Protein Source for Organic Pig Farms. In 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 48-49. ISSN 2019
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš., 2018 Evaluation of potential of forage legume leaves as a protein source for organic pig farms. In Sustainable meat and milk production from grasslands. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 215-217. ISSN 978-1-84170-643-6 2018
DOSTÁLOVÁ, Anne, HAKL, Josef, KLEJZAR, Tomáš a SKLENÁŘ, Josef. Separace lístků a stonků leguminóz. Zemědělec, 2018, roč. 26(39), s. 29. ISSN . 2018

VŠECHNY PUBLIKACE