Koordinace plánu a výzkumu

Vedoucí jednotkyPřenosilová Věra, PhDr.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Oddělení zabezpečuje koordinaci a kontrolu vědeckovýzkumných úkolů a projektů, zpracovává plánovací, statistické a rozborové podklady o úkolech a realizaci jejich výsledků a ve spolupráci s odpovědnými řešiteli vede agendu související s řešením a realizací úkolů.

Číhalová Sylva, Mgr. odborný pracovník
Přenosilová Věra, PhDr. odborný pracovník