Úsek finanční a mzdové účtárny

Brožík František, Ing. vedoucí pracovník
Stárková Iveta odborný pracovník
Dobrovodská Jana pracovník úseku
Fatková Jarmila pracovník úseku
Holá Veronika pracovník úseku
Odehnalová Lenka, Bc., DiS. pracovník úseku
Vlček Miloslav, Ing. pracovník úseku