Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru

Číslo projektu QK1920187
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Získat nové poznatky o viru afrického moru prasat s důrazem na jeho šíření v prostředí včetně provedení epizootologické studie, která poskytne podrobné údaje o evoluci viru AMP na území ČR. Podstatné informace budou získány i studiem biologických vlastností viru. Jedná se o studium schopnosti viru perzistovat v prostředí za různých okolních podmínek; testování účinnosti dezinfekčních prostředků za přítomnosti vysokého stupně biologického znečištěn; analýzu interakcí mezi patogenem a modelovým buněčným systémem prasečích alveolárních makrofágů zaměřenou na imunitní odpověď; a charakterizaci vybraných virových proteinů. Nedílnou součástí řešení projektu, která logicky navazuje na předchozí cíle řešení, bude vytvoření metodických postupů zaměřených biologickou bezpečnost chovů prasat.

Období2019 - 2021
Odkaz do ISVAV

NázevRok
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Konstrukční a provozní opatření biosekurity na farmě. Náš chov, 2021, roč. 81(8), s. 56-58. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Testování účinnosti dezinfekčních prostředků v provozních podmínkách chovů prasat. Náš chov, 2021, roč. 81(5), s. 56-58. ISSN 0027-8068. 2021
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(12), s. 61-62. ISSN 0027-8068. 2020
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2020 Kritické kontrolní body pro snížení rizika šíření viru Afrického moru prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 54-57. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Úroveň biosekurity - významná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(5), s. 56-59. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Vyhodnocení současné úrovně biosekurity v chovech prasat. Nás chov, 2020, roč. 80(12), s. 58-60. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel, HODKOVICOVÁ, N., BERNARDY, J. a MALÁ, Gabriela., 2020 Využití termografie u volně žijících zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. : , s. 71-75. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
NOVÁK, Pavel, BERNARDY, J., HODKOVICOVÁ, N. a MALÁ, Gabriela., 2020 Využití termografie v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 65-70. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Úroveň biosekurity závisí na velikosti chovu prasat. Náš chov, 2019, roč. 79(5), s. 84-88. ISSN 0027-8068. 2019

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat