Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru

Číslo projektu QK1920187
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Získat nové poznatky o viru afrického moru prasat s důrazem na jeho šíření v prostředí včetně provedení epizootologické studie, která poskytne podrobné údaje o evoluci viru AMP na území ČR. Podstatné informace budou získány i studiem biologických vlastností viru. Jedná se o studium schopnosti viru perzistovat v prostředí za různých okolních podmínek; testování účinnosti dezinfekčních prostředků za přítomnosti vysokého stupně biologického znečištěn; analýzu interakcí mezi patogenem a modelovým buněčným systémem prasečích alveolárních makrofágů zaměřenou na imunitní odpověď; a charakterizaci vybraných virových proteinů. Nedílnou součástí řešení projektu, která logicky navazuje na předchozí cíle řešení, bude vytvoření metodických postupů zaměřených biologickou bezpečnost chovů prasat.

Období2019 - 2021
Odkaz do ISVAV