Aggregate Farming in the Cloud

Číslo projektu ECSEL JU 783221
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuEvropská Unie
Popis projektu

Hlavním cílem projektu AFarCloud je vyvinout a demonstrovat, jak nové robotické technologie a mechatronické
systémy integrované do inteligentních systémů CPS dokáží spolupracovat v reálných scénářích v zemědělských
systémech tak, aby poskytovaly společný rámec pro vývoj souvisejících aplikací.
Projekt AFarCloud bude podporovat nová řešení přesného zemědělství tím, že poskytne počítačové fyzické systémy
(CPS), stejně jako monitorovací a snímací rámec, který bude schopen využívat nové autonomní robotické platformy
a začlení již existující systémy na farmách.
Služby a technologie vyvinuté v rámci projektu AFarCloud povedou v zemědělské produkci k efektivnějšímu využívání
zdrojů a šetrnosti životního prostředí.

Období2018 - 2021
Odkaz do ISVAV