Aggregate Farming in the Cloud

Číslo projektu ECSEL JU 783221
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuEvropská Unie
Popis projektu

Hlavním cílem projektu AFarCloud je vyvinout a demonstrovat, jak nové robotické technologie a mechatronické
systémy integrované do inteligentních systémů CPS dokáží spolupracovat v reálných scénářích v zemědělských
systémech tak, aby poskytovaly společný rámec pro vývoj souvisejících aplikací.
Projekt AFarCloud bude podporovat nová řešení přesného zemědělství tím, že poskytne počítačové fyzické systémy
(CPS), stejně jako monitorovací a snímací rámec, který bude schopen využívat nové autonomní robotické platformy
a začlení již existující systémy na farmách.
Služby a technologie vyvinuté v rámci projektu AFarCloud povedou v zemědělské produkci k efektivnějšímu využívání
zdrojů a šetrnosti životního prostředí.

Období2018 - 2021
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttps://www.ecsel.eu/projects/afarcloud
Interní odkaz

NázevRok
JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUMPRECHTOVÁ, Dana, LOUČKA, Radko a KUBELKOVÁ, Petra. "Sborník přednášek z workshopu: Výsledky projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ a „Aggregate Farming in the Cloud“ ". Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, 44 s. ISBN 978-80-7403-271-4 2021
JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUMPRECHTOVÁ, Dana a HOMOLKA, Petr., 2021 "Workshop: Výsledky projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ a „Aggregate Farming in the Cloud“. ". In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN 2021
KOUKOLOVÁ, Veronika, JANČÍK, Filip, VÝBORNÁ, Alena, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA. Petr a PŘENOSILOVÁ, Věra., 2021 Moderní metody výživy dojnic. In Audiovizuální tvorba. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN https://vuzv.cz/2021/01/28/moderni-metody-vyzivy-dojnic/ 2021
JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr, KUMPRECHTOVÁ, Dana, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Sledování kvality výkalů jako ukazatele zdraví bachoru dojnic. Náš chov, 2021, roč. 81(9), s. 14-16. ISSN 0027-8068. 2021
KOUKOLOVÁ, Veronika, JANČÍK, Filip, VÝBORNÁ, Alena, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a PŘENOSILOVÁ, Věra., 2020 Dosažené poznatky v rámci řešení projektu AFarCloud. In Uspořádání workshopu. on line MS Teams, Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2020

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Výživa a krmení hospodářských zvířat