Alternative housing systems for farrowing sows - know-how exchange, publication writing and new project preparation

Číslo projektu B/CZ0046/4/0004
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, Dr. agr.
Poskytovatel projektuNárodní vzdělávací fond, o. p. s.
Popis projektu

Projekty, ve spolupráci českého (VÚŽV Uhříněves) a norského výzkumného ústavu (UMB Norwegian University of Life Sciences), se soustředily na faktory snižující mortalitu selat po porodu. Cestovní grant byl využit na psaní publikace. Hlavní závěr byl: zvýšení atraktivity hnízda nemá vliv na čas strávený selaty v hnízdě, ani nemá vliv na mortalitu selat. Blízkost selat u matky po porodu nezvyšuje pravděpodobnost zalehnutí selat. Boje a vokalizace selat neovlivnily mortalitu selat a hmotnostní přírůstek selat do 2. dne po porodu.

Období2011 - 2011
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie