Animal Welfare Indicators - AWIN

Číslo projektu FP7-KBBE-2010-4 No 266213 (7E12041)
Kategorie projektu RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise / GLOBAL PROGRAMS - European Commission
Hlavní řešitel za ústav Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Cílem projektu AWIN je výzkum a validace indikátorů welfare a bolesti u jednotlivých druhů malých přežvýkavců, koňovitých a krůt, a sumarizace indikátorů použitelných v běžné chovatelské praxi. Na projektu spolupracují přední světoví odborníci z 11 pracovišť, vč. Scotland’s Rural College (SRUC) a universit v Cambridge, Miláně, Lisabonu a Indianě. Oddělení etologie VÚŽV, v.v.i., řeší problematiku prenatálního stresu u klisen a podílí se na výzkumu v oblasti hodnocení welfare sportovních a chovných koní. Další informace: www.animal-welfare-indicators.net. Výstupem projektu je informační platforma pro welfare http://animalwelfarehub.com/.

Období2011 - 2015
Odkaz do ISVAV7E12041
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie