Animal WelfAre Research in an enlarged Europe - AWARE

Číslo projektu FP7-KBBE-2010-4 N°265686
Kategorie projektu RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise / GLOBAL PROGRAMS - European Commission
Hlavní řešitel za ústav Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuRámcové programy Evropské komise
Popis projektu

Cílem projektu bylo posílit výzkum, univerzitní výuku a praktické uplatňování v oblasti welfare hospodářských zvířat v nověji přistoupivších, kandidátských a přidružených státech EU. V EU rozdělené pracovně na 8 regionů byl zmapován vědecký výzkum a výuka welfare na veterinárních a zemědělských VŠ, byly uskutečněny kurzy a praktika na podporu schopností ucházet se o evropské výzkumné zdroje, byla podpořena mobilita mladých vědeckých pracovníků v oboru pomocí párování univerzit.

Období2011 - 2014
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttp://cordis.europa.eu/project/rcn/97808_en.html
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie