Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví

Číslo projektu QI111A166
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Rozkot Miroslav, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt byl zaměřen na vybrané problémy reprodukce prasat a odchovu prasat. Předností ukončeného projektu byl komplexní přístup k řešení výzkumného záměru, na kterém se podílelo 7 vzájemně kooperujících pracovišť. Projekt je rovněž charakterizován značným počtem publikací vypracovaných nad rámec projektového zadání, přičemž velké množství z těchto výstupů klade důraz na transfer výsledků přímo do chovatelské praxe a na komunikaci výsledků odborné vědecké veřejnosti.

Období2011 - 2014
Odkaz do ISVAVQI111A166
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, DANĚK, Petr, KLEIN, Pavel, MATONOHOVÁ, Jana a PODHORNÁ, Iva. Sugar and nutritional extremism. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 57, 933-936. ISSN 1040-8398. 2017
HADAŠ, Z., NEVRKLA, P. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Effect of Conjugated Linoleic Acid on Reproductive Performance of Gilts. Journal of Agricultural Science, 2015, roč. 7(6), s. 120-126. ISSN 1916-9752. 2015
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Prevence ztrát novorozených selat. Autoři: SMOLA, Jiří, VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-135-9. 2015-04-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav a LUSTYKOVÁ, Alena.. Česká republika. Patentový spis CZ 305177 B6. 2015-04-15. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie ustájení prasnic bez dlouhodobého omezení pohybu prasnice. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/04/2015. 2015-04-30. 2015
MAZUROVÁ, J., KUKLA, R., ROZKOT, Miroslav, LUSTYKOVÁ, Alena, ŠLEHOVÁ, E., ŠLEHA, R., LIPENSKÝ, Jan a OPLETAL, Lubomír. Use of natural substances for boar semen decontamination. Veterinární Medicína, 2015, 60, 235-247. ISSN 0375-8427. 2015
ROZKOT, Miroslav. Výzkum a prasata. Náš chov, 2015, roč. 75(6), s. 65-66. ISSN . 2015
OPLETAL, L., LOCÁREK, M., FRAŃKOVÁ, A., CHLEBEK, J., ŠMÍD, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., HULCOVÁ, D., KLOUČEK, P., ROZKOT, Miroslav a CAHLÍKOVÁ, L. Antimicrobial Activity of Extracts and Isoquinoline Alkaloids of Selected Papaveraceae Plants. Natural Product Communications, 2014, 9, 1709-1712. ISSN 1934-578X. 2014
BĚLKOVÁ, Jaroslava. Méně známé proteinové zdroje ve výživě prasat. Krmivářství, 2014, roč. 18(3), s. 33-35. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Operační stůl pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26953 U1. 2014-05-19. 2014
ROZKOT, Miroslav., 2014 Research in Pig Breeding - 11th International Workshop. In Uspořádání workshopu 16.10.2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ředidlo pro krátkodobě konzervované inseminační dávky kanců. Autoři: ROZKOT, Miroslav a LUSTYKOVÁ, Alena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26931 U1. 2014-05-12. 2014
FRYDRYCHOVÁ, Soňa., LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Seasonal changes in fresh semen quality and freezability in boar semen  . Indian Journal of Animal Sciences, 2014, 84, 643-646. ISSN 0367-8318. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Vliv porodní hmotnosti selat na jejich růst a jatečné ukazatele. Náš chov, 2014, roč. 74(4), s. 60-63. ISSN 0027-8068. 2014
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Využití konjugované kyseliny linolové ve výživě prasnic. Autoři: HADAŠ, Zdeněk, ČECHOVÁ, Marie, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a NEVRKLA, Pavel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-124-3. 2014-04-02. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa plemenných prasniček. Krmivářství, 2014, roč. 18(4), s. 31-33. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Základy hodnocení morfologického obrazu spermií kance. Autoři: LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav, VÁCLAVKOVÁ, Eva, PŘINOSILOVÁ, Petra, ŠÍPEK, Jaroslav, KUNETKOVÁ, Milena a KOPECKÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-122-9. 2014-05-29. 2014
ROZKOT, Miroslav. Zkušenosti z Polska. Náš chov, 2014, roč. 74(12), s. 40-42. ISSN . 2014
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan. Effect of extender on aspartate aminotransferase activity in boar semen during preservation. Research in Pig Breeding, 2013, roč. 7(1), s. 24-25. ISSN 1802-7547. 2013
LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, ROZKOT, Miroslav a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Influence of different extenders, dilution rate and storage time on boar sperm progressive motility. Research in Pig Breeding, 2013, roč. 7(2), s. 38-42. ISSN 1802-7547. 2013
ROZKOT, Miroslav., 2013 Research in Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 10.10.2013. Kostelec nad Orlicí: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2013
ROZKOT, Miroslav, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, BENEŠOVÁ, N. a OPLETAL, L. Small Molecules of Natural Origin as a Source of Antimicrobial Agents in Pig Breeding - Review. Research in Pig Breeding, 2013, roč. 7(2), s. 26-33. ISSN 1802-7547. 2013
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Využití rostlinných extraktů ve výživě prasat. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 60-62. ISSN . 2013
ROZKOT, Miroslav. Základní postupy v inseminaci prasat. Náš chov, 2013, roč. 73(9), s. 32-35. ISSN . 2013
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Aminokyseliny glutamin a arginin ve výživě prasat. Náš chov, 2012, roč. 72(11), s. 67-68. ISSN . 2012
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, ČEŘOVSKÝ, Josef, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Boar Semen Cryopreservation and its Utilization in Pig Breeding. In Advances in Zoology Research. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, s. 221-226. ISBN 978-1-61942-431-9. 2012
LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan, ROZKOT, Miloslav a OPLETAL, L. Effect of Natural Substances Added to Semen Extender on the Boar Semen Survival Time. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(1), s. 33-35. ISSN 1802-7547. 2012
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan, ROZKOT, Miroslav a OPLETAL, L.. Effect of Natural Substances as a Potential Substitute for Antibiotics in Boar Semen Extender on Semen Survival Time. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 20-23. ISSN 1802-7547. 2012
VÁCLAVKOVÁ, Eva., 2012 Research in Pig Breeding. In Pořádání Workhopu 10.10.2012. Kostelec nad Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN 2012
VÍTEK, Martin, DAVID, Libor, VALIŠ, L.ibor a PULKRÁBEK, Jan. The Effect of Sex, Weight and Lean Meat Content on the Pig Carcass Realization. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 97-101. ISSN 1802-7547. 2012
VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav. The Influence of Piglet Birth Weight on Growth Performance. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(1), s. 59-61. ISSN 1802-7547. 2012
VÁCLAVKOVÁ, E.va LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav., 2012 Vliv mastných kyselin v krmné dávce prasniček na ukazatele reprodukční užitkovosti. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN 2012
ROZKOT, Miroslav., 2011 Research in Pig Breeding. 8th International Workshop. In Uspořádání workshopu 13.9.2011. Kostelec nad Orlicí: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2011

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat