Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat

Číslo projektu QI101A166
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Petr Jaroslav, Prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Při řešení projektu byly vyvinuty nové systémy pro kultivací prasečích oocytů v podmínkách in vitro využitelné pro potřeby dalších reprodukčních biotechnologií. Byly vyvíjeny metody pro kryokonzervaci a lyofilizaci kančího spermatu a pro třídění kančích spermií na základě vybraných selekčních markerů. Byl optimalizován postup pro superovulaci prasniček jako dárkyň oocytů či embryí v předimplantačních stádiích vývoje. Byla optimalizována metoda in vitro oplození prasečích oocytů kančími spermiemi, především s ohledem na selekci oocytů s nejvyšším vývojovým potenciálem. Výsledkem řešení projektu byly certifikované metodiky, užitné vzory, patenty a publikace v mezinárodních vědeckých časopisech s impakt faktorem. K nejvýznamnějším výsledkům, na nichž se zásadní měrou podíleli pracovníci VÚŽV, lze počítat publikace:

Období2010 - 2014
Odkaz do ISVAVQI101A166
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
KREJČOVÁ, T., ŠMELCOVÁ, M., PETR, Jaroslav, BODART, J-F., SEDMÍKOVÁ, M., NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., CHMELÍKOVÁ, E., TŮMOVÁ, L. a JÍLEK, F. Hydrogen Sulfide Donor Protects Porcine Oocytes against Aging and Improves the Developmental Potential of Aged Porcine Oocytes. PLoS One, 2015, 10, e0116964. ISSN 1932-6203. 2015
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: KREJČOVÁ, T., TŮMOVÁ, L., PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., ŽALMANOVÁ, T., SEDMÍKOVÁ, M. a JÍLEK, F.. Česká republika. Patentový spis CZ 305178 B6. 2015-04-15. 2015
ŽALMANOVÁ, T., NEVORAL, J., NĚMEČEK, D. a PETR, Jaroslav. Perspektivy lyofilizace spermatu hospodářských zvířat. Náš chov, 2015, roč. 75(3), s. 17-20. ISSN . 2015
KHEILOVÁ, K., PETR, Jaroslav, ŽALMANOVÁ, Tereza, KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V. a ŘEHÁK, Dalibor. Src family kinases are involved in the meiotic maturation of porcine oocytes. Reproduction Fertility and Development, 2015, 27, 1097-1105. ISSN 1031-3613. 2015
NEVORAL, J., PETR, Jaroslav, GELAUDE, A., BODART, J.F., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V., SEDMÍKOVÁ, M., KREJČOVÁ, T., KOLBABOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., WEINGARTOVÁ, I., KŘIVOHLÁVKOVÁ, L., ŽALMANOVÁ, Tereza a Jílek, František. Dual Effects of Hydrogen Sulfide Donor on Meiosis and Cumulus Expansion of Porcine Cumulus-Oocyte Complexes. PLoS One, 2014, 9, e99613. ISSN 1932-6203. 2014
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: KREJČOVÁ, T., TŮMOVÁ, L., PETR, Jaroslav., KOTT, Tomáš, NEVORAL, J., DVOŘÁKOVÁ, M., VYSKOČILOVÁ, A., ŽALMANOVÁ, T., SEDMÍKOVÁ, M. a JÍLEK, František.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26979 U1. 2014-05-26. 2014
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Kultivační medium pro zvýšení kvality savčích oocytů dozrálých v podmínkách in vitro. Autoři: NEVORAL, J., PETR, J.aroslav ŽALMANOVÁ, Tereza, KOTT, Tomáš, WEINGARTOVÁ, I., ZÁMOSTNÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, M. a KŘIVOHLÁVKOVÁ, L.. Česká republika. Užitný vzor CZ 27174 U1. 2014-07-14. 2014
LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a ČEŘOVSKÝ, Josef. Seminal Plasma Zinc Concentration in Relation to Sperm Quality Parameters in Boars. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(1), s. 29-31. ISSN 1802-7547. 2014
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan. Effect of extender on aspartate aminotransferase activity in boar semen during preservation. Research in Pig Breeding, 2013, roč. 7(1), s. 24-25. ISSN 1802-7547. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-1. Autoři: PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra, MELČOVÁ, Soňa a ŽALMANOVÁ, Tereza. Česká republika. Užitný vzor CZ 25461 U1. 2013-06-04. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Kombinace pro detekci exprese prasečí Hem oxygenázy-2. Autoři: PETR, Jaroslav, KOTT, Tomáš, CZERNEKOVÁ, Vladimíra, MELČOVÁ, Soňa a ŽALMANOVÁ, Tereza.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25500 U1. 2013-06-10. 2013
NEVORAL, Jan, KREJČOVÁ, Tereza., PETR, Jaroslav., MELICHAROVÁ, Petra., VYSKOČILOVÁ, A., DVOŘÁKOVÁ, M., WINGARTOVÁ, I., CHMELÍKOVÁ, Eva, TŮMOVÁ, Lenka, HOŠKOVÁ, K., KUČEROVÁ-CHRPOVÁ, V. a SEDMÍKOVÁ, Markéta. The role of nitric oxide synthase isoforms in aged porcine oocytes. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 453-459. ISSN 1212-1819. 2013
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Vliv mastných kyselin na reprodukci prasat. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 71-72. ISSN . 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Kultivační medium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro a způsob tohoto prodloužení. Autoři: PETR, Jaroslav, JÍLEK, František, RAJMON, Radko, CHMELÍKOVÁ, Eva, KREJČOVÁ, Miroslava, KREJČOVÁ, Tereza a TŮMOVÁ, Lenka.. Česká republika. Patentový spis CZ 302580 B6. 2011-06-08. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Kultivační médium na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro a způsob tohoto prodloužení. Autoři: PETR, Jaroslav, JÍLEK, František, RAJMON, Radko, CHMELÍKOVÁ, Eva, KREJČOVÁ, Miroslava., KREJČOVÁ, Tereza a TŮMOVÁ, Lenka.. Česká republika. Patentový spis CZ 302580 U1. 2010-07-27. 2010

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Regulace zrání savčích oocytů

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce