Coordinated European Animal Welfare Network (EUWelNet)

Číslo projektu SANCO 2012/10293
Kategorie projektu RÁMCOVÉ PROGRAMY - Evropská komise / GLOBAL PROGRAMS - European Commission
Hlavní řešitel za ústav Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuRámcové programy Evropské komise
Popis projektu

Jednoroční projekt prozkoumal způsoby, jakými by bylo možné uskutečnit Evropskou Komisí navrhovaný Coordinated European Animal Welfare Network. Konsorcium vypracovalo několik typů informačních strategií zaměřených na zákonná ustanovení týkající se porážky, chovu drůbežích brojlerů a chovu prasat. Na základě výsledků projektu konsorcium doporučilo Evropské komisi jako nejvhodnější řešení založit síť 4-6 regionálních center v Evropě, která by podporovala kompetentní státní orgány, chovatele a ostatní aktéry v řetězci výroby živočišných potravin v uskutečňování evropské politiky v oblasti welfare.

Období2013 - 2013
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttp://www.euwelnet.eu/euwelnet/46116/5/0/80
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie