Core Organic II - ProPIG

Číslo projektu ProPIG
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a environmentálních dopadů chovů prasat v osmi evropských zemích. V projektu se srovnávaly tři různé produkční systémy ustájení prasat: venkovní chov, venkovní chov kombinovaný se stájí a stájový chov s betonovými výběhy. Každá z farem byla monitorována třikrát. Sběr dat je ukončen, data se analyzují pro hodnocení zdraví a welfare a připravuje se vědecká publikace. Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu je rovněž praktická příručka pro farmáře, která bude přeložena do češtiny.

Období2012 - 2014
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttp://www.coreorganic2.org/
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare skotu a prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie