Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí

Číslo projektu QI111A199
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byl zmapován výskyt parazitů v chovech ovcí v ČR a stanoveny druhy gastrointestinálních hlístic, plicních parazitů ovcí a také hlavní mezihostitelé těchto cizopasníků. Byly stanoveny hlavní epidemiologické faktory významně ovlivňující vývoj a přežitelnost exogenních stádií a nalezen genetický marker pro larvy s pozastaveným endogenním vývojem. Srnčí zvěř byla zjištěna jako potencionální zdroj endoparazitů v pastevních areálech ovcí. In vivo a in vitro testy prokázaly rezistenci gastrointestinálních hlístic ovcí na testovaná léčiva. Zvláště rozšířena je rezistence na léčiva benzimidazolového typu, ale problém je také u ivermektinů. Jediným účinným anthelmintikem je zatím moxidektin. Na základě zhodnocení všech dosažených výsledků byly stanoveny hlavní zásady preventivního systému, které jsou platné pro všechny typy chovů České republiky.

Období2011 - 2014
Odkaz do ISVAVQI111A199
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 304630 B6. 2014-07-02. 2014
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a BORKOVCOVÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-132-8. 2014-12-17. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomůcka na ochranu registračních přístrojů v zařízeních pro ustájení zvířat. Autoři: KNÍŽEK, Josef, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26631 U1. 2014-03-17. 2014
SCHÁŃKOVÁ, Š., LANGROVÁ, I., JANKOVSKÁ, I., VADLEJCH, J., BORKOVCOVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr., 2014 Prevalence of Eimeria in different age groups of sheep. In 6th Workshop on Biodiversity. Praha: ČZU, s. 182-186. ISSN 2014
SCHÁŃKOVÁ, Š., LANGROVÁ, I., JANKOVSKÁ, I., VADLEJCH, J., BORKOVCOVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr., 2014 Seasonal development of gastrointestinal helminths in sheep of different age groups. In 6th Workshop on Biodiversity. Praha: ČZU, s. 175-181. ISSN 2014
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid. Autoři: LUTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Patentový spis CZ 303946 B6. 2013-05-29. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25089 U1. 2013-03-18. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti vajíček škrkavek. Autoři: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24839 U1. 2013-01-21. 2013
LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Jvana, VADLEJCH, Jaroslav, ČADKOVÁ,Z., KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína., HOMOLKA, Petr a BORKOVCOVÁ, M., 2012 Vliv teploty vzduchu na vývoj a přežitelnost exogenních stádií gastrointestinálních hlístic ovcí. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 124-127. ISSN 2012
LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Jvana, VADLEJCH, Jaroslav, ČADKOVÁ,Z., KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, HOMOLKA, Petr a BORKOVCOVÁ, M., 2012 Výskyt hypobiovaných larev vybraných druhů gastrointestinálních hlístic ovcí v zimním období. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 128-130. ISSN 2012

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat