Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat

Číslo projektu QK1910242
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je využití komplexních dat získávaných automaticky z dojíren a dalšího technického vybavení stájí (senzorů) ke snížení výskytu poruch zdraví a zvýšení účinnosti systému řízení reprodukce ve stádech dojnic s vysokou užitkovostí. Budou stanoveny včasné indikátory energetického stavu, fyzického vyčerpání a stresu dojnic. Získaná data budou v rámci managementu stáda využita k návrhům konkrétních metodických postupů vedoucích ke snížení spotřeby léčiv, zlepšení pohody zvířat, zvýšení reprodukční výkonnosti a ekonomické efektivity. Ve spolupracujících chovech bude hodnocena rentabilita výroby mléka a na základě modelových ekonomických výpočtů budou provedená opatření analyzována.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV