Exchange of know-how between two institutes - Institute of Animal Science in Prague and Norwegian University of Life Sciences in Aas

Číslo projektu B/CZ0046/3/0017
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuCOST
Popis projektu

Projekty, ve spolupráci českého (VÚŽV Uhříněves) a norského výzkumného ústavu (UMB Norwegian University of Life Sciences), se soustředily na faktory snižující mortalitu selat po porodu. Cestovní grant byl využit na psaní publikace. Hlavní závěr byl: Nehledě na typ managementu je porodní váha, latence prvního napití se kolostra selaty od porodu, rektální teplota ve 2hod po porodu a počet funkčních struků/sele zásadní parametry, které mají zásadní vliv na mortalitu selat.

Období2010 - 2010
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie