Faktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží

Číslo projektu QI91A240
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Loučka Radko, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V projektu bylo postupně experimentálně prověřováno a ve výsledku i potvrzeno 11 hypotéz. Při řešení byla z experimentů získána řada nových poznatků. Sledovány byly jak parametry určující optimální sklizňovou zralost, stravitelnost i další kvalitativní charakteristiky ve vztahu ke genotypu, lokalitě pěstování a ročníku u několika stovek hybridů kukuřice a kukuřičných siláží. Byly zjišťovány příčiny a kvantifikovány ztráty, ke kterým dochází během fermentace.

Období2009 - 2013
Odkaz do ISVAVQI91A240
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
HAKL, J., LOUČKA, Radko, JIRMANOVÁ, J. a JAMBOR, Václav. Influence of Genotype, Site, and Year on Maize Nutritive Value - Yield Relationships. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, 48, 47-53. ISSN 1211-3174. 2017
LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona., 2015 Aerobní stabilita kukuřičné siláže po aplikaci chemického konzervačního přípravku. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 84-89. ISSN 2015
LOUČKA, Radko, HAKL, J., JIRMANOVÁ, J. a TYROLOVÁ, Yvona. Yearly variation in maize silage fermentation and nutritive quality. Grass and Forage Science , 2015, 70, 674-681. ISSN 0142-5242. 2015
JIRMANOVÁ, J., FUKSA, P., HAKL, J. a LOUČKA, Radko., 2014 Faktory ovlivňující kvalitu píce kukuřice. In Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. Praha: ČZU, s. 63-68. ISSN 978-80-213-2529-6 2014
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a TYROLOVÁ, Yvona., 2014 The variability of the results of the nutritional value of maize silage obtained by the apparatus AgriNIR. In 16th International Symposium Forage Conservation. Brno: Mendel Univerzity, s. 157-158. ISSN 2014
LOUČKA, Radko. Význam volby kritéria při rozhodování. Téma týdne : Kukuřice a výběr silážních hybridů.. Zemědělec, 2014, roč. 22(47), s. 13-24. ISSN . 2014
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Aerobic stability of corn silage preserved with and without chemical additives for silage bag. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 125-126. ISSN 2013
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr., 2013 Aerobní degradace vrchní vrstvy siláže u stěny silážního žlabu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 79-82. ISSN 2013
LOUČKA, Radko. Hodnocení fermentačního procesu siláží. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 80-105. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
JAMBOR, Václav, VOSYNKOVÁ, B., HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika., 2013 Hodnocení kvality kukuřičného škrobu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 393-398. ISSN 2013
LOUČKA, Radko. Konzervace zrna. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 414-419. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
LOUČKA, Radko. Podmínkou úspěchu je zvládnutá výživa. Zemědělec, 2013, roč. 2013(32), s. 12-14. ISSN . 2013
LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, RAJČÁKOVÁ, L. a MLYNÁR, R., 2013 Porovnání kvality fermentace a hodnocení kukuřičných siláží v Čechách a na Slovensku. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 83-88. ISSN 2013
TYROLOVÁ, Yvona. Použití silážních přípravků při výrobě siláží. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 128-133. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Souprava na protiperforační ochranu silážních fólií. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26057 U1. 2013-11-07. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Správná praxe při silážování kukuřice. Autoři: LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-119-9. 2013-12-20. 2013
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, SYNEK, J., JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 The comparison of two chemical application technology on the top layer of ensiled maize. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 163-164. ISSN 2013
LOUČKA, Radko, HAKL, J., RAJČÁKOVÁ, I. a MLYNÁR, J., 2013 The effect of dry matter content on the quality of corn silage. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 119-120. ISSN 2013
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, RAJČAKOVÁ, L., MLYNÁŘ, R. a KLETETSCHKA, G., 2012 Digestibility of organic matter and neutral detergent fibre of whole maize plants and maize silage at different times of incubation. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, s. 210-211. ISSN 2012
LOUČKA, Radko, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, P.etr TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena., 2012 Influence of extreme high and low temperature on the quality of maize silage and milk yield of dairy cows. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, s. 474-475. ISSN 2012
DOLEŽAL, Petr, DVOŘÁČEK, Jan, LOUČKA, Radko a další. Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, 307 s. ISBN 978-80-87091-33-3 2012
LOUČKA, Radko., 2012 Konzervovaná krmiva základ ekonomiky výroby mléka a masa – téma pro diskuzi. In Uspořádání workshopu 29.11.2012. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN 2012
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Vliv obsahu sušiny na kvalitu kukuřičných siláží. Úroda, 2012, roč. 60(1), s. 28-31. ISSN 0139-6013. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. Autoři: LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23148 U1. 2012-01-02. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. Autoři: LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Patentový spis CZ 303098 U1. 2012-02-22. 2012
LOUČKA, Radko. Ekonomiku ovlivňují ztráty způsobené aerobní degradací siláží. Náš chov, 2011, roč. 71(11), s. 62-65. ISSN 0027-8068. 2011
LOUČKA, Radko, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Heterogenita vrchních vrstev siláže. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 15-17. ISSN 1212-9992. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Nosič kapslí na stanovení enzymatické stravitelnosti organické živiny krmiva. Autoři: LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22979 U1. 2011-11-28. 2011
LOUČKA, Radko. Rozdíly v kvalitě kukuřičné siláže ve spodní a horní části silážního žlabu. Krmivářství, 2011, roč. 15(2), s. 30-32. ISSN 1212-9992. 2011
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Stravitelnost klasických a BMR hybridů kukuřice. Úroda, 2011, roč. 59(1), s. 14-16. ISSN 0139-6013. 2011
LOUČKA, Radko, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Vliv vysokých teplot na kvalitu kukuřičných siláží a užitkovost dojnic. Krmivářství, 2011, roč. 15(4), s. 19-21. ISSN 1212-9992. 2011
TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a KAČICOVÁ, L. Změny obsahu živin a výnosů kukuřice v období sklizňového okna. Krmivářství, 2011, roč. 15(3), s. 23-24. ISSN 1212-9992. 2011
LOUČKA, Radko., 2010 Effect of Harvesting Corn with Higher Dry Matter on Chemical Composition and Quality of Silage. In 14th International Symposium Forage Conservation. Brno: Mendel University, s. 133-135. ISSN 978-80-7375-386-3 2010
LOUČKA, Radko. Krmení vysokoprodukčních dojnic v mrazivém období. Krmivářství, 2010, roč. 14(2), s. 24-26. ISSN 1212-9992. 2010
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Pozor na výpočty krmných dávek s využitím nepřesných vstupních dat. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 24-25. ISSN 1212-9992. 2010
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 Stabilita kukuřičného zrna silážovaného s chemickými aditivy a bez nich. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 65-71. ISSN 2010
LOUČKA, Radko. Stability of high moisture maize grain ensiled with and without chemical additives. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 5-8. ISSN 1802-7547. 2010
LOUČKA, Radko., 2010 Stravitelnost organické hmoty a vlákninového komplexu kukuřice při různé době inkubace. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 72-76. ISSN 2010
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 Vliv hybridu kukuřice a stanoviště na obsah a stravitelnost živin. In Výživa dojnic: Výběr hybridů, výroba a hodnocení kukuřičných siláží. Rapotín: Agrovýzkum, s. 77-81. ISSN 2010
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav. Vliv hybridu kukuřice a stanoviště na obsah a stravitelnost živin. Úroda, 2010, roč. 58(12), s. 52-54. ISSN 0139-6013. 2010
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a HAKL, J. Kvalitu ovlivňuje mnoho faktorů. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 34-35. ISSN 0027-8068. 2009
LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a HAKL, J. Vliv termínu sklizně kukuřice na obsah a stravitelnost živin. Krmivářství, 2009, roč. 13(4), s. 29-31. ISSN 1212-9992. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Výživa a krmení hospodářských zvířat