Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase

Číslo projektu QH81228
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Bartoň Luděk, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Byl určen vztah mezi genotypem genu stearoyl-coenzyme A (SCD1) a kandidátních genů, které kódují enzymy podílející se na fyziologických procesech spojených a absorpcí, syntézou a desaturací mastných kyselin, a zastoupením některých důležitých mastných kyselin v hovězím mase. Z výsledků vyplývá, že tyto SNP jsou vhodnými markery využitelnými pro případnou selekci na „zdravější“ hovězí maso.

Období2008 - 2012
Odkaz do ISVAVQH81228
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTT, Tomáš a ŘEHÁK, Dalibor. Associations of polymorphisms in bovine DGAT1, FABP4, FASN, and PPARGC1A genes with intramuscular fat content and the fatty acid composition of muscle and subcutaneous fat in Fleckvieh bulls. Meat Science, 2016, 114, 18-23. ISSN 0309-1740. 2016
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš. Vliv genetických faktorů na obsah mastných kyselin v hovězím mase. Veterinářství, 2013, roč. 63(1), s. 46-50. ISSN 0506-8231. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití kandidátních genů k modifikaci profilu mastných kyselin v tukové tkáni českého strakatého skotu. Autoři: BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-110. 2013-05-22. 2013
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTT, Tomáš a ŘEHÁK, Dalibor., 2012 Adipose Tissue-Specific Expression of Lipogenic Genes in Different Cattle Breeds: Relationship to Fatty Acid Composition. In 58th International Congress of Meat Science and Technology. Montréal, Canada: Canadian Meat Science Association, s. paper 64. ISSN 978-0-9810463-6-5 2012
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KOTT, Tomáš., 2012 Vliv genetických markerů na zastoupení mastných kyselin v tukové tkáni skotu. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 112-115. ISSN 2012
BARTOŇ, Luděk, KOTT, Tomáš, BUREŠ, Daniel, ŘEHÁK, Dalibor, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a KOTTOVÁ, Blanka. The polymorphisms of stearoyl-CoA desaturase (SCD1) and sterol regulatory element binding protein-1 (SREBP-1) genes and their association with the fatty acid profile of muscle and subcutaneous fat in. Meat Science, 2010, 85, 15-20. ISSN 0309-1740. 2010
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, ZAHRÁDKOVÁ, Radka a KOTT, Tomáš. Možnosti ovlivnění zastoupení mastných kyselin v hovězím mase. Maso, 2009, roč. 20(1), s. 19-20. ISSN 1210-4086. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu