Genetické hodnocení plodnosti a růstu skotu

Číslo projektu QH81312
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Byl vytvořen model pro předpověď plemenné hodnoty pro plodnost holštýnského skotu a navržena vhodná selekční kritéria na šlechtění na mateřskou plodnost u masného skotu. Byly analyzovány a aktualizovány modely pro předpověď plemenných hodnot pro obtížnost porodu, vytvořen postup pro předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace mladých býků a SEUROP u masného skotu a program pro stanovení spolehlivostí plemenných hodnot hospodářských zvířat.

Období2008 - 2012
Odkaz do ISVAVQH81312
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
SVITÁKOVÁ, Alena, BAUER, Jiří, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka a VOSTRÝ, Luboš. Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 19-25. ISSN 1212-1819. 2014
ŠIMEČEK, Petr a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Modification of Tukey’s additivity test. Journal of Statistical Planning and Inference, 2013, 143, 197-201. ISSN 0378-3758. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masnýách býků v odchovnách masného skotu. Autoři: VOSTRÝ, Luboš a VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-105-2. 2012-12-27. 2013
VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka a PŘIBYL, Josef. Genetic parameters for growth of young beef bulls. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2012, 55, 245-254. ISSN 0003-9438. 2012
SVITÁKOVÁ, Alena a BAUER, Jiří. Využití SKVS při šlechtění českého strakatého skotu. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 22-23. ISSN 0027-8068. 2012
VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš a ŠAFUS, Petr. Linear and linear-threshold model for genetic parameters for SEUROP carcass traits in Czech beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 414-426. ISSN 1212-1819. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika odhadu plemenných hodnot pro výsledky hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP u mladých zvířat masného skotu. Autoři: VESELÁ, Zdeňka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-058-1. 2010-12-10. 2010

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat