Genomická selekce dojeného skotu

Číslo projektu QI111A167
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Pro dojený skot byly v souladu s celosvětovým vývojem a v návaznosti na naše chovatelské podmínky vytvořeny a následně poskytnuty chovatelským organizacím postupy pro odhad genomické plemenné hodnoty, a to jednokrokovou metodou, která vykázala lepší predikční schopnost ve srovnání s metodami dvoukrokovými. Současně byl navržen postup odhadu spolehlivosti genomických plemenných hodnot, využitelný jako rutinní metoda v praxi pro jednoznakové i víceznakové modely. Stanovení genomických plemenných hodnot bylo ověřováno u ukazatelů mléčné užitkovosti, somatických buněk a zevnějšku holštýnského skotu. Byla zjištěna vysoká korelace domácích genomických hodnot s genomickými plemennými hodnotami poskytovanými INTERBULLEM. Potvrdili jsme, že přidání celosvětových Interbullových údajů k domácímu hodnocení zvyšuje přesnost odhadu plemenných hodnot včetně genomických. V rámci výzkumu byly dále vyhodnoceny vlivy jednotlivých lokusů na užitkové vlastnosti.

Období2011 - 2014
Odkaz do ISVAVQI111A167
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Použití informací o exteriéru při odhadu plemenných hodnot pro výskyt klinické mastitidy u holštýnského skotu v ČR. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2020, roč. LXII(2), s. 3-14. ISSN 0139-7265. 2020
ZAVADILOVÁ, Ludmila, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a PEŠEK, Petr. Odhad genomických plemenných hodnot pro exteriér holštýnského skotu v ČR. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research, 2017, roč. 59(2), s. 2-11. ISSN 0139-7265. 2017
PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef, ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠPLÍCHAL, Jiří. Národní a nadnárodní genomické hodnocení holštýnského skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(7), s. 24-25. ISSN . 2016
BAUER, Jiří, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš. Contribution of domestic and Interbull records to reliabilities of single-step genomic breeding values in dairy cattle. Czech Journal of Animal Science, 2015, 60, 263-267. ISSN 1212-1819. 2015
PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš. Genetic variances of SNP loci for milk yield in dairy cattle. Journal of Applied Genetics , 2015, 56, 339-347. ISSN 1234-1983. 2015
ZAVADILOVÁ, Ludmila. Genomická selekce v ČR. Zemědělský týdeník příloha Moderní živočišná výroba, 2015, roč. XVIII(25), s. 8-9. ISSN . 2015
ZAVADILOVÁ, Ludmila, BAUER, Jiří, KRUPA, Emil, PEŠEK, Petr, PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš., 2015 Šlechtění dojeného skotu s využitím genomické selekce. In Uspořádání semináře 22.5.2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2015
PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, FULINOVÁ, D., MOTYČKA, J., PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠPLÍCHAL, J., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Včlenění světových interbullových hodnot do domácího genomického hodnocení. Náš chov, 2015, roč. 75(11), s. 30-31. ISSN . 2015
BAUER, Jiří, VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef, SVITÁKOVÁ, Alena a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Approximation of reliability of single-step genomic breeding values for dairy cattle in the Czech Republic. Animal Science Papers and Reports, 2014, 32, 301-306. ISSN 0860-4037. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Deregress. Autoři: VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, Josef a KRUPA, Emil.. Česká republika. Software 00027014. 2014-08-21. 2014
PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Domestic and Interbull information in the single step genomic evaluation of Holstein milk production. Czech Journal of Animal Science, 2014, 58, 409-415. ISSN 1212-1819. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Genetic Evaluation by Linear Models Using Own Algorithms and Standard Software. Autoři: PŘIBYL, J., BAUER, J., KRUPA, E., KRUPOVÁ, Z., MILERSKI, M.,, NOVOTNÁ, A., PEŠEK, P., PŘIBYLOVÁ, J., SCHMIDOVÁ, J., SVITÁKOVÁ, A., VESELÁ, Z., VOSTRÁ VYDROVÁ, H., VOSTRÝ, L., ZAVADILOVÁ, L. & ŽÁKOVÁ,. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-128-1. 2014-10-14. 2014
PEŠEK, Petr a PŘIBYL, Josef. Genomika - možnosti zvyšování zisku u dojeného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74(1), s. 59-60. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad spoolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot. Autoři: BAUER, Jiří, VOSTRÝ, Luboš a PŘIBYL, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-120. 2014-05-14. 2014
ZAVADILOVÁ, Ludmila, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a BAUER, Jiří. Single-step genomic evaluation for linear type traits of Holstein cows in Czech Republic  . Animal Science Papers and Reports, 2014, 32, 201-208. ISSN 0860-4037. 2014
PŘIBYL, Josef, MADSEN, P., BAUER, Jiří, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Contribution of domestic production records, Interbull estimated breeding values, and single nucleotide polymorphism genetic markers to the single-step genomic evaluation of milk production. Journal of Dairy Science, 2013, 96, 1865-1873. ISSN 0022-0302. 2013
BAUER, Jiří, VOSTRÝ, Luboš a SVITÁKOVÁ, Alena. Spolehlivost genomických plemenných hodnot. Náš chov, 2013, roč. 73(10), s. 61-62. ISSN . 2013
PŘIBYL, Josef, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, L.uboš, ZAVADILOVÁ, Ludmila, a další. Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 151-159. ISSN 1212-1819. 2012
PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš, ZAVADILOVÁ, Ludmila a další. Ověření předpovědi genomické plemenné hodnoty skotu jednokrokovou metodou. Náš chov, 2011, roč. 71(10), s. 32-34. ISSN 0027-8068. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou. Autoři: PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-079. 2011-06-09. 2011

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat