Identifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů

Číslo projektu QJ1310002
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt řeší aktuální téma týkající se tří nosných oblastí, a to náhrady syntetických karotenoidů, jako potenciálně nebezpečné látky pro člověka, optimální množství přídavku fytáz do krmných směsí pro slepice s různým obsahem celkového a fytátového fosforu v souvislosti s užitkovostí a bezpečnou produkcí konzumních vajec a třetí oblastí řešení projektu je problematika mikrobiální kontaminace vajec z různých systémů ustájení.

Období2013 - 2017
Odkaz do ISVAVQJ1310002
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
KETTA, Mohamed, TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a CHODOVÁ, Darina. Combined Effect of Genotype, Housing System, and Calcium on Performance and Eggshell Quality of Laying Hens. Animals, 2020, 10, 2120. ISSN 2076-2615. 2020
VLČKOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva, MÍKOVÁ, K., EMGLMAIEROVÁ, Michaela, OKROUHLÁ, M. a CHODOVÁ, Darina. Changes in the quality of eggs during storage depending on the housing system and the age of hen. Poultry Science, 2019, 98, 6187-6193. ISSN 0032-5791. 2019
VLČKOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva, KETTA, Mohamed, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a CHODOVÁ, Darina. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, 63, 51-60. ISSN 1212-1819. 2018
SKŘIVANOVÁ, Věra, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BENDOVÁ, Markéta a SKŘIVAN, Miloš. Effect of the source and level of carotenoids in diets on their retention in eggs. Czech Journal of Animal Science, 2017, 62, 323-330. ISSN 1212-1819. 2017
ENGLMAIEROVÁ, Michaela Kvalita vajec z různého ustájení. Zpravodaj AGRObase, 2017, roč. 2017(5), s. 32-33. ISSN . 2017
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš, SKŘIVANOVÁ, Eva a ČERMÁK, Ladislav Limestone particle size and Aspergillus niger phytase in the diet of older hens. Italian Journal of Animal Science, 2017, 16, 608-615. ISSN 1828-051X. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přírodní zdroje karotenoidů v krmných směsích pro slepice. Autoři: SKŘIVAN, Miloš a KOŃÁK, David. . Ověřená technologie OT/VÚŽV/06/2017. 2018-02-27. 2017
VLČKOVÁ, Jana a TŮMOVÁ, Eva. Vliv barvy světla na mikrobiální kontaminaci vzduchu hal a vajec nosnic. Drůbežář-hydinár, 2017, roč. XI(2), s. 10-11. ISSN . 2017
VLČKOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina a BENDOVÁ, Markéta., 2017 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu skořápky a mikrobiální kontaminaci vajec nosnic. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 77-82. ISSN 2017
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš. Zdroje selenu v krmných směsích pro slepice a kuřata. Drůbežář-hydinár, 2017, roč. XI(2), s. 12-13. ISSN . 2017
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, MAROUNEK, Milan, SKŘIVANOVÁ, Věra, TAUBNER, Tomáš a VÍT, Tomáš. Effect of dietary magnesium, calcium, phosphorus, and limestone grain size on productive performance and eggshell quality of hens. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 473-480. ISSN 1212-1819. 2016
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Eva. Effect of increasing doses of marigold (Tagetes erecta) flower extract on eggs carotenoids content, colour and oxidative stability. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, 25, 58-64. ISSN 1230-1388. 2016
ENGLMAIEROVÁ, Michaela Kvalita vajec slepic z různých systémů ustájení. Drůbežář-hydinár, 2016, roč. X(1), s. 4-5. ISSN . 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Snížení koncentrace fosforu v krmných směsích pro slepice v užitkových chovech. Autoři: SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-149-6. 2016-07-11. 2016
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš. Účinek fytázy v krmných směsích pro slepice s nízkým obsahem fosforu. Drůbežář-hydinár, 2016, roč. X(4), s. 12-13. ISSN . 2016
ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Vliv karotenoidů na kvalitu vajec. Drůbežář-hydinár, 2016, roč. X(2), s. 8-9. ISSN . 2016
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš, SKŘIVANOVÁ, Eva, BUBANCOVÁ, Ivana, ČERMÁK, Ladislav a VLČKOVÁ, Jana. Effects of a low-phosphorus diet and exogenous phytase on performance, egg quality, and bacterial colonisation and digestibility of minerals in the digestive tract of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2015, 60, 542-549. ISSN 1212-1819. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Chov slepic na pastvě zvyšuje obsah vitaminů a karotenoidů ve vejcích. Autoři: SKŘIVAN, Miloš a ENGLMAIEROVÁ, Michaela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-138-0. 2015-09-28. 2015
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Eva a BUBANCOVÁ, Ivana. Increase in lutein and zeaxanthin content in the eggs of hens fed marigold flower extract. Czech Journal of Animal Science, 2015, 60, 87-96. ISSN 1212-1819. 2015
PAVLŮ, K., HOMOLKA, Petr a PAVLŮ, V., 2015 Obsah minerálních látek v píci ovlivněný předchozí rozdílnou intenzitou pastvy. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 29-33. ISSN 2015
SVOBODOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2015 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 29-33. ISSN 2015
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš., 2015 Vliv zdroje fytázy a velikosti částic vápence na užitkovost a kvalitu vajec slepic. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 39-43. ISSN 2015
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BUBANCOVÁ, Ivana a SKŘIVAN, Miloš., 2014 Carotenoids and egg quality. In Acta Fytotechnica et Zootechnica. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 55-57. ISSN 1336-9245 2014
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, TŮMOVÁ, Eva, CHARVÁTOVÁ, V. a SKŘIVAN, Miloš. Effects of laying hens housing system on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 345-352. ISSN 1212-1819. 2014
SALES, James, SKŘIVAN, Miloš a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Influence of animal age on body concentrations of minerals in Japanese quail (Coturnix japonica). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2014, 98, 1054-1059. ISSN 0931-2439. 2014
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2014 Karotenoidy ve výživě slepic. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 176-178. ISSN 978-80-8077-408-0 2014
SKŘIVAN, Miloš a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. The deposition of carotenoids and alpha-tocopherol in hen eggs produced under a combination of sequential feeding and grazing. Animal Feed Science and Technology, 2014, 190, 79-86. ISSN 0377-8401. 2014
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVANOVÁ, Věra a SKŘIVAN, Miloš. The effect of non-phytate phosphorus and phytase levels on performance, egg and tibia quality, and pH of the digestive tract in hens fed higher-calcium-content diet. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 107-115. ISSN 1212-1819. 2014
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš a BUBANCOVÁ, Ivana. A comparison of lutein, spray-dried Chlorella, and synthetic carotenoids effects on yolk colour, oxidative stability, and reproductive performance of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 412-419. ISSN 1212-1819. 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš. Effect of synthetic carotenoids, lutein, and mustard on the performance and egg quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, 2013, 138-143. ISSN 1211-3174. 2013
SKŘIVANOVÁ, Eva, DLOUHÁ, Gabriela a MAROUNEK, Milan., 2013 The effect of dietary caprylic acid on bacterial shedding in chickens experimentally infected with Salmonella Enteritidis. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 25-28. ISSN 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš., 2013 The effect of source of carotenoids in diet and cooking length on yolk color and egg quality of hens. In World’s Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement. Bergamo, Italy: World´s Poultry Science Association, s. 1-5. ISSN 0043-9339 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BUBANCOVÁ, Ivana, DLOUHÁ, Gabriela a VÍT, Tomáš., 2013 The substitution of synthetic sources of carotenoids in mixed feed for hens. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 49-52. ISSN 2013
SVOBODOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2013 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 160-163. ISSN 2013

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Fyziologie výživy a jakost produkce