Individuální evidence spotřeby a konverze krmiva u prasat a odhad plemenné hodnoty

Číslo projektu 16/003/1611a/671/000084
Kategorie projektu Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cíle projektu za VÚŽV:
1. Na základě získaných dat zpracovat analýzu populace.
2. Poskytnout žadateli součinnost a veškerá data potřebná pro přípravu periodické zprávy.
3. Připravit model odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva.
4. Zpracovat metodiku odhadu plemenné hodnoty, kterou poskytne SCHP.

Období2018 - 2020
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Související obrázky: