Innovative approaches in pork production with entire males

Číslo projektu CA15215
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuCOST
Popis projektu

Chirurgická kastrace kanců bez úlevy od bolesti je nyní považována za nepřijatelnou. Zúčastněné strany vepřového řetězce se zavázaly dobrovolně ukončit chirurgickou kastraci samců prasat v Evropě do 1. ledna 2018. Produkce plnohodnotných samců (EM) nebo imunokastrátů (IC) vede k novým výzvám v řízení kvality produktů, specifické požadavky na výživu, vhodná péče o zvířata a bydlení s cílem snížit zápach u kanců a řešit problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat (agrese, sexuální chování). Proto výroba EM a IC vyžaduje přehodnocení celého systému produkce vepřového masa a inovace na všech úrovních potravinového řetězce, aby se dosáhlo vysoké udržitelnosti a kvality produktů. Částečně byly tyto aspekty studovány dříve, ale existuje ještě řada nevyřešených relevantních otázek. Navíc mezi západní a východní částí Evropy existuje mezera v znalostech, ať už kvůli rozdílům v tradičních výrobních systémech nebo rozdílům ve veřejném vnímání aspektů dobrých životních podmínek zvířat. Lepší koordinované výzkumné úsilí a odborná příprava mladých výzkumných pracovníků na mezinárodní úrovni by výrazně zlepšily účinnost výzkumu, urychlily získávání a šíření znalostí. Akce COST urychlí inovace prostřednictvím vytváření sítí, rozvíjením a šířením osvědčených postupů založených na vědě tak, aby bylo dosaženo dobré kvality produkce s EM nebo IC.

Období2016 - 2020
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttp://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15215
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat