Jaderné a cytoplazmatické determinanty zodpovědné za regulaci zrání oocytů a vývoj embrya

Číslo projektu 17-08605S
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Fulka Josef, Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Velikost je jedna ze základních biologických charakteristik, která ovlivňuje fysiologii buněk. Jde nejen o celkovou velikost, ale také o velikost jednotlivých buněčných organel. Základním aspektem velikosti je její absolutní hodnota, která má mezní limity, které jsou nezbytné pro to, aby buňka mohla vůbec fungovat. Oocyty a časná embrya (zygoty) savců představují vynikající experimentální model pro studium daných mechanismů a zodpovězení základních otázek vlivu změn velikosti buňky (cytoplasmy), případně jejích organel – jádro, jadérko, chromosomy, na její funkci. Vzhledem k tomu, že jsou v embryologii běžně používány mikromanipulační metody (přenos jader – klonování, injekce cytoplasmy, intracytoplasmatická injekce spermie, atd.), můžeme předpokládat, že hlubší pochopení vztahů mezi jádrem a cytoplasmou povede k zvýšení jejich efektivnosti.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAVGA17-08605S
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
BENC, Michal, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, FULKA, Josef Jr., BARTKOVÁ, Alexandra, FULKOVÁ, Helena a LAURINČÍK, Jozef. Assessing the effect of interspecies oocyte nucleolar material dosage on embryonic development. Theriogenology, 2020, 155, 17-24. ISSN 0093-691X. 2020
FULKOVÁ, Helena, OGURA, Atsuo, LOI, Pasqualino a FULKA, Jr. Josef. Dissecting the role of the germinal vesicle nuclear envelope and soluble. Journal of Reproduction and Development, 2019, 65, 433-441. ISSN 0916-8818. 2019
FULKA, Josef, Jr., BENC, Michal, LOI, Pasqualino, LANGEROVÁ, Alena a FULKOVÁ, Helena. Function of atypical mammalian oocyte/zygote nucleoli and its implications for reproductive biology and medicine. International Journal of Developmental Biology, 2019, 63, 105-112. ISSN 0214-6282. 2019
FULKOVÁ, Helena a LANGEROVÁ, Alena. Nucleoli in embryos: a central structural platform for embryonic chromatin remodeling?. Chromosome Research, 2019, 27, 129-140. ISSN 0967-3849. 2019
BENC, Michal, PENDOVSKI, Lazo, MURIN, Matěj, STREJČEK, František, MOROVIC, Martin, PROCHÁZKA, Radek a LAURINČÍK, Jozef. The oocyte´s nucleolus precursor body: The globe for life. Macedonian Veterinary Review, 2018, 41, 115-122. ISSN 1409-7621. 2018
LAURINČÍK, Jozef, STREJČEK, František, MOROVIČ, Martin, MURÍN, Matej, BENC, Michal, PENDOWSKI, Lazo a FULKA, Josef jr., 2017 Can we create a synthetic organism?. In Animal Physiology. Stará Lesná, Slovakia: Institute of Animal Physiology, s. 21. ISSN 2017
MOROVIC, Martin, STREJČEK, František, NAKAGAWA, Shoma, DESHMUKH, Rahul, S., MURIN, Matěj, BENC, Michal, FULKOVÁ, Helena, KYOGOKU, Hirohisa, PENDOVSKI, Lazo, FULKA, Josef, Jr. a LAURINČÍK, Josef. Mouse oocytes nucleoli rescue embryonic development of porcine enucleolated oocytes. Zygote, 2017, 25, 675-685. ISSN 0967-1994. 2017
BENC, Michal, STREJČEK, František, MURÍN, Matěj, MOROVIČ, Martin, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, JETTMAROVÁ, Dominika, PENDOWSKI, Lazo, FULKA, Josef, jr .a LAURINČÍK, Jozef. Nucleologenesis and nucleolotransfer in mammalian oocytes: A review. Macedonian Veterinary Review, 2017, 40, 117-124. ISSN 1409-7621. 2017

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce