Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců

Číslo projektu P505/10/1411
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Projekt se zabýval otázkou, jak jsou emoce zakódovány do hlasů a dekódovány z hlasů u prasat a člověka. Popsali jsme úplný vokální repertoár selat a prokázali, že kvalitativně odlišné situace s emocionálním podtextem jsou do vokalizací zakódovány pomocí odlišných kombinací jednotlivých typů hlasů. Intenzita a valence (pozitivita/negativita) emoce je zakódována prostřednictvím jednoduchých časových vlastností (například délky hlasu) a výšky hlasu. Časové vlastnosti a výška hlasu jsou také znaky, podle kterých lidé rozeznávají emoční obsah ve vokalizacích selat.

Období2010 - 2013
Odkaz do ISVAVGAP505%2F10%2F1411

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie