Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců

Číslo projektu P505/10/1411
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Projekt se zabýval otázkou, jak jsou emoce zakódovány do hlasů a dekódovány z hlasů u prasat a člověka. Popsali jsme úplný vokální repertoár selat a prokázali, že kvalitativně odlišné situace s emocionálním podtextem jsou do vokalizací zakódovány pomocí odlišných kombinací jednotlivých typů hlasů. Intenzita a valence (pozitivita/negativita) emoce je zakódována prostřednictvím jednoduchých časových vlastností (například délky hlasu) a výšky hlasu. Časové vlastnosti a výška hlasu jsou také znaky, podle kterých lidé rozeznávají emoční obsah ve vokalizacích selat.

Období2010 - 2013
Odkaz do ISVAVGAP505%2F10%2F1411
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
MARUŠČÁKOVÁ, Iva Linda, LINHART, Pavel, RATCLIFFE, Victoria, F., TALLET, Céline, REBY, David a ŠPINKA, Marek. Humans (Homo sapiens) Judge the Emotional Content of Piglet (Sus scrofa domestica) Calls Based on Simple Acoustic Parameters, not Personality, Empathy, nor Attitude Toward Animals. Journal of Comparative Psychology, 2015, 129, 121-131. ISSN 0735-7036. 2015
BOZDĚCHOVÁ, Barbora ILLMANNOVÁ, Gudrun, ANDERSEN, I.L., HAMAN, Jiří a EHRLENBRUCH, R. Litter competition during nursings and its effect on sow response on Day 2 postpartum. Applied Animal Behaviour Science, 2014, 150, 9-16. ISSN 0168-1591. 2014
LINHART, Pavel, JAŠKA, P., PETRUSKOVÁ, T., PETRUSEK, A. a FUCHS, R. Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song. Behavioural Processes, 2013, 100, 139-145. ISSN 0376-6357. 2013
ILLMANNOVÁ, Gudrun, HAMMERSCHMIDT, Kurt, ŠPINKA, Marek a TALLET, Céline. Calling by Domestic Piglets during Simulated Crushing and Isolation: A Signal of Need?. PLoS One, 2013, 8, e83529. ISSN 1932-6203. 2013
TALLET, Céline, LINHART, Pavel, POLICHT, Richard, HAMMERSCHMIDT, Kurt, ŠIMEČEK, Petr, KRATINOVÁ, Petra a ŠPINKA, Marek. Encoding of Situations in the Vocal Repertoire of Piglets (Sus scrofa): A Comparison of Discrete and Graded Classifications. PLoS One, 2013, 8, e71841. ISSN 1932-6203. 2013
ŠILEROVÁ, Jitka, ŠPINKA, Marek a NEUHAUSEROVÁ, Kristýna. Nursing behaviour in lactating sows kept in isolation, in acoustic and visual contact. Applied Animal Behaviour Science, 2013, 143, 40-45. ISSN 0168-1591. 2013
ŠPINKA, Marek. Social dimension of emotions and its implication for animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 2012, 138, 170-181. ISSN 0168-1591. 2012
ŠPINKA, Marek a WEMELSFELDER, Francoise. Environmental Challenge and Animal Agency. In Animal Welfare. Wallingford: CAB International, 2011, s. 27-43. ISBN 978-1845936594. 2011

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie