Komplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik

Číslo projektu QJ1510219
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Prvním cílem projektu je analýza aktuální úrovně mlezivové výživy a zdravotního stavu telat v období mléčné výživy ve vybraných chovech dojeného skotu. Budou uskutečněny analýzy vybraných faktorů, ovlivňujících biologickou a mikrobiologickou kvalitu mleziva a současně bude hodnocena i dynamika kvantitativních změn vybraných biologicky aktivních látek v mlezivu. V průběhu projektu budou ověřovány různé způsoby manipulace s mlezivem – krátkodobé a dlouhodobé možnosti uchování mleziva. Řešena bude i problematika ohřevu mleziva s cílem popsat jeho kvalitativní změny. Výsledky budou řešitelským týmem v maximální možné míře předávány chovatelské praxi – chovatelům dojeného skotu.

Období2015 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1510219
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, Alena, STANĚK, Stanislav, FLEISCHER, Petr, ZOUHAROVÁ, Monika a NEJEDLÁ, Eliška. Microbial contamination of harvested colostrum on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 2021, 104, 11047-11058. ISSN 0022-0302. 2021
PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, STANĚK, Stanislav, NEJEDLÁ, Eliška a FLEISCHER, Petr. Evaluation of colostrum quality in the Czech Republic using radial immunodiffusion and different types of refractometers. Veterinární medicína, 2019, 64, 51-59. ISSN 0375-8427. 2019
STANĚK, Stanislav, NEJEDLÁ, Eliška, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Prevalence of failure of passive transfer of immunity in dairy calves in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, 67, 163-172. ISSN 1211-8516. 2019
FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A., STANĚK, Stanislav, NEJEDLÁ, Eliška a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2018 Comparison of three refractometers in colostrum quality estimation. In Cattle Practice. Quedgeley: British Cattle Veterinary Association, s. 2. ISSN 2018
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZOUHAROVÁ, Monika, FLEISCHER, Petr, NEJEDLÁ, Eliška a NEDBALCOVÁ, Kateřina., 2018 Microbial contamination of colostrum from Czech dairy herds. In Hungarian Veterinary Journal (Magyar Állatorvosok Lapja) 2018. 140 (Supplement I). Eger, Hungary: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., s. 177-178. ISSN 2018
NEJEDLÁ, Eliška, STANĚK, Stanislav, ZOUHAROVÁ, M., FLEISCHER, Petr, NEDBALCOVÁ, K. a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2018 Microbial Quality of Colostrum From Czech Dairy Herds. In Cattle Practice. : British Cattle Veterinary Association, s. 3. ISSN 2018
FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, STANĚK, Stanislav, PECHOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Eliška. Možnosti faremního monitorování kolostrální imunity telat pomocí univerzálního refraktometru. Veterinářství, 2018, roč. 68(1), s. 27-32. ISSN 0506-8231. 2018
STANĚK, Stanislav, ŠÁROVÁ, Radka, NEJEDLÁ, Eliška, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a DOLEŽAL, Oldřich. Survey of disbudding practice on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 2018, 101, 830-839. ISSN 0022-0302. 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ. Získávání kvalitního mleziva na farmě a jeho kontrola. Autoři: STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, NEJEDLÁ, Eliška, KREJČÍ, Josef a ZOUHAROVÁ, Monika. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-49-7. 2018-12-07. 2018
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa,, NEJEDLÁ, Eliška, FALDYNA, M., ŠÁROVÁ, Radka, KREJČÍ, J. a FLEISCHER, Petr., 2017 Evaluation of colostrum quality in Czech dairy herds. In EAAP – 68th Annual Meeting, Tallinn 2017. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, s. 263. ISSN 2017
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, NEJEDLÁ, Eliška a FALDYNA, Martin. Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v tuzemských chovech dojnic. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 17-20. ISSN 0027-8068. 2017
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A, FLEISCHER, Petr, FALDYNA, M a NEJEDLÁ, Eliška. Imunologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 76-78. ISSN 0027-8068. 2017
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A., STANĚK, Stanislav a NEJEDLÁ, Eliška. Kolostrální imunita telat v CR dle IgG (RID) a celkové bílkoviny stanovené i refraktometrem. Veterinářství, 2017, roč. 67(11), s. 883-889. ISSN 0506-8231. 2017
STANĚK, Stanislav., 2017 Kontrola kolostrální výživy. In Pořádání workshopu. Krásná Hora nad Vltavou: Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2017
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a STANĚK, Stanislav., 2017 Máme kolostrální výživu telat dojeného skotu skutečně v pořádku?. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN 2017
ZOUHAROVÁ, Monika a STANĚK, Stanislav., 2017 Mikrobiologická kvalita kolostra. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-11. ISSN 2017
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A., FLEISCHER, Petr, ZOUHAROVÁ, M. a NEJEDLÁ, Eliška., 2017 Quality of Colostrum and Impacting Factors in the Dairy Cattle Herds in the Czech Republic. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 12. ISSN 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rozšíření možností faremní kontroly úrovně kolostrální imunity telat. Autoři: ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, STANĚK, Stanislav, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena a NEJEDLÁ, Eliška.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-10-7. 2017-11-30. 2017
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZOUHAROVÁ, M., NEJEDLÁ, Eliška, JIROUTOVÁ, Pavlína a FLEISCHER, Petr., 2017 The evaluation of colostrum microbiological quality in Czech dairy herds. In XVII. Middle European Buiatrics Congress. Štrbské Pleso - High Tatras: ECBHM, s. 144. ISSN 2017
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZOUHAROVÁ, M, NEJEDLÁ, Eliška, FLEISCHER, Petr a FALDYNA, M.. Mikrobiologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 26-27. ISSN . 2016
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr. Použití refraktometrů v odchovu telat II - hodnocení imunitní vybavenosti telat. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 22-24. ISSN . 2016
STANĚK, Stanislav a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2016 Zásady správného odchovu telat. In Den otevřených dveří. Havlíčkova Borová: Havlíčkova Borová zemědělská a.s., s. 1-29. ISSN 2016
STANĚK, Stanislav., 2015 Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. In Pracovní seminář pro chovatele dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 2-24. ISSN 2015
STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr. Použití refraktometrů v odchovu telat I. - hodnocení. Náš chov, 2015, roč. 75(9), s. 70-71. ISSN . 2015
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a STANĚK, Stanislav., 2015 Pracovní seminář pro chovatele. In Uspořádání workshopu 11.3.2015. Rosice u Chrasti: Plemko, s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a další, s. . ISSN 2015

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat