Kvalita a bezpečnost produkce kuřecího masa při zkrmování moučky z hmyzu, limitovaném krmení a pastvě

Číslo projektu QK1910387
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Hmyz je přirozenou součástí potravy drůbeže chované ve venkovních výbězích a je bohatým zdrojem bílkovin, vitamínů, minerálů, nenasycených mastných kyselin a antimikrobiálních peptidů. Ve formě moučky by mohl být přidáván do krmných směsí pro drůbež jako alternativa k běžným komponentům krmných směsí, a to například sójovému extrahovanému šrotu nebo rybí moučce. Cílem projektu je komplexně zhodnotit vliv různého krmení kuřat (moučka z hmyzu, pastva, limitované krmení a jejich kombinace) na kvalitu masa, bezpečnost produkce a welfare různých genotypů kuřat chovaných na maso. Kvalita masa bude posuzována na základě fyzikálních ukazatelů, zastoupení svalových vláken, chemické analýzy a senzorického hodnocení. Z hlediska komplexnosti bude součástí řešení projektu také sledování míry účinku na mikrobiální osídlení trávicího traktu kuřat. Diverzita celkové mikrobioty bude stanovena pomocí denaturační gradientové elektroforézy a následné sekvenace.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Fyziologie výživy a jakost produkce