Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu

Číslo projektu QI101A164
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Volek Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Řešení projektu umožnilo stanovit diference v kvantitativních a kvalitativních znacích produkce přeštického prasete v podmínkách konvenčního a ekologického chovu. Dále byla vyhodnocena užitkovost genetických zdrojů králíků, technologické a nutriční vlastnosti masa králíků a kvalita jatečného těla při klecovém a alternativním systému ustájení. V pokusech s nutriemi byly získány údaje o nutričně technologických a senzorických vlastnostech masa v podmínkách běžného chovu. Byly získány údaje o produkční účinnosti, v rámci projektu navržené, receptury krmné směsi z pohledu délky výkrmu a kvality masa a jatečného těla nutrií. Byla získána data o fyzikálních a dalších kvalitativních vlastnostech vajec české slepice v závislosti na způsobu chovu. V případě české husy byly získány údaje o nutriční hodnotě a technologických vlastnostech masa při porovnání s hybridními husami. Z porovnání konvenčního a ekologického chovu byla získána data o kvalitě vajec, jejich kontaminaci a skladovatelnosti v ekologickém chovu. U králíků, nutrií, české slepice a české husy bylo provedeno mikrosatelitní mapování.

Období2010 - 2014
Odkaz do ISVAVQI101A164
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
DOSTÁLOVÁ, Anne, SVITÁKOVÁ, Alena, BUREŠ, Daniel, VALIŠ, Libor a VOLEK, Zdeněk. Effect of an Outdoor Access System on the Growth Performance, Carcass Characteristics, and Longissimus lumborum Muscle Meat Quality of the Prestice Black-Pied Pig Breed. Animals, 2020, roč. 10(8), s. 1244. ISSN 2076-2615. 2020
UHLÍŘOVÁ, Linda, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VOLEK, Zdeněk a MACHANDER, Vlastislav. Fatty acid composition of goose meat depending on genotype and sex. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences , 2019, 32, 137-143. ISSN 1011-2367. 2019
UHLÍŘOVÁ, Linda, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VLČKOVÁ, Jana, KETTA, Muhamed, VOLEK, Zdeněk a SKŘIVANOVÁ, Věra. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences , 2018, 31, 421-428. ISSN 1011-2367. 2018
JOCHOVÁ, Martina, NOVÁK, Karel, KOTT, Tomáš, VOLEK, Zdeněk, MAJZLÍK, Ivan a TŮMOVÁ, Eva. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, 201, 41-49. ISSN 1871-1413. 2017
CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, SKŘIVANOVÁ, Věra a VLČKOVÁ, Jana. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 151-158. ISSN 1212-1819. 2016
TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina., SVOBODOVÁ, Jana, UHLÍŘOVÁ, Linda a VOLEK, Zdeněk. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, 60, 479-486. ISSN 1212-1819. 2015
TŮMOVÁ, Eva a SKŘIVANOVÁ, Věra., 2015 Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 108-112. ISSN 2015
TŮMOVÁ, Eva, BÍZKOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, Věra, CHODOVÁ, Darina, MARTINEC, M. a VOLEK, Zdeněk. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, 165, 8-14. ISSN 1871-1413. 2014
CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva, MARTINEC, M., BÍZKOVÁ, Z., SKŘIVANOVÁ, Věra, VOLEK, Zdeněk a ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 190-199. ISSN 1212-1819. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV. Sezónní pastevní výkrm prasat jako alternativní systém pro přeštické černostrakaté plemeno. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan., VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J.. Česká republika. Ověřená technologie OT/03/2014. 2014-12-12. 2014
SVOBODOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2014 The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. In Acta Fytotechnica et Zootechnica. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 44-46. ISSN 1336-9245 2014
VOLEK, Zdeněk, CHODOVÁ, Darrina, TŮMOVÁ, Eva, VOLKOVÁ, Lenka, KUDRNOVÁ, Elena a MAROUNEK, Milan. The Effect of Stocking Density on Carcass Traits, Muscle Fibre Properties and Meat Quality in Rabbits. World Rabbit Science, 2014, 22, 41-49. ISSN 1257-5011. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Univerzální krmná směs pro výkrm prasat. Autoři: KOUCKÝ, Milan a DOSTÁLOVÁ, Anne.. Česká republika. Užitný vzor CZ 27675 U1. 2014-12-29. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV.. Výkrm na pastvě jako alternativní možnost chovu přeštického prasete. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-131-1. 2014-12-17. 2014
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, J. Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete. Metodika pro chovatele.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2014, 39 s. ISBN 978-80-7403-134-2 2014
TŮMOVÁ, Eva, MARTINEC, M., VOLEK, Zdeněk, HÁRTLOVÁ, H., CHODOVÁ, Darina a BÍZKOVÁ, Z. A Study of Growth and Some Blood Parameters in Czech Rabbits. World Rabbit Science, 2013, 21, 251-256. ISSN 1257-5011. 2013
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, SKLENÁŘ, J. a VALIŠ, Libor., 2013 Alternativní systémy chovu přeštického prasete. In Nové trendy v chovu prasat,. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 19-21. ISSN 2013
TŮMOVÁ, Eva, SKŘIVANOVÁ, Věra a HRSTKA, Z., 2013 Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 155-159. ISSN 2013
TŮMOVÁ, Eva, CHARVÁTOVÁ, V. a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2013 The effect of oviposition time and housing system on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. In World’s Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement. Bergamo, Italy: World´s Poultry Science Association, s. 1-6. ISSN 0043-9339 2013
VOLEK, Zdeněk, VOLKOVÁ, Lenka, TŮMOVÁ, Eva a CHODOVÁ, Darina. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24(2), s. 55-58. ISSN 1210-4086. 2013
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Evaluation of Fattening Performance, Carcass Traits and Meat Characteristics of Prestice Black-Pied Pigs in the Organic Free- Range and Conventional System. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 15-19. ISSN 1802-7547. 2012
VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina,, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23(4), s. 53-55. ISSN 1210-4086. 2012
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. Autoři: TŮMOVÁ, Eva a SKŘIVANOVÁ, Věra.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-2332-2. 2012-11-09. 2012
VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a DOSTÁLOVÁ, Anne. Přeštické černostrakaté prase. Živé dědictví po předcích. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012, 65 s. ISBN 978-80-7403-106-9 2012
Rabbit Genetic Resources in the Czech Republic. Autoři: TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, CHODOVÁ, Darina a ZITA, L.. 2012. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa. Autoři: VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina a KUDRNOVÁ, Elena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-100-7. 2012-11-09. 2012
DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Kvalita masa přeštických prasat a finálních masných hybridů. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 34-36. ISSN . 2011
TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, HARTLOVÁ, Helena, MARTINEC, M. a CHODOVÁ, Darina., 2011 Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. In IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 92-96. ISSN 2011
VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 102-106. ISSN 2011
CHARVÁTOVÁ, V., OKROUHLÁ, M., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TŮMOVÁ, Eva. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70(7), s. 48-50. ISSN 0027-8068. 2010

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Fyziologie výživy a jakost produkce