Nové kryty ran s programovaným uvolňováním účinných látek určené pro inhibici biofilmu

Číslo projektu TA03011029
Kategorie projektu PROJEKTY TA ČR / Technology Agency of the Czech Republic PROJECTS
Poskytovatel projektuTA ČR
Popis projektu

Projekt, na základě prvotního výzkumu a marketingové studie, předkládá komplexní návrh výzkumu a vývoje v oblasti nových systémů určených na účinnou a zároveň pro pacienta šetrnou inhibici biofilmu patogenů ran. V projektu bude uplatněný princip inhibice biofilmu pomocí jódu a to programovaným uvolňováním za pomoci časově závislé generace jódu z jodidu pomocí oxidačního činidla (napr. jodičnan, fotochemicky produkovaná reaktivní forma kyslíku, organické peroxidy) a za pomoci uvolňovaní z polymerní matrice vážící jód. Dále bude ověřen benefit inhibice bakteriální komunikace quorum sensing pomocí rostlinných extraktů. Jde o výzkum a vývoj krytů ran za účelem realizace výroby konkrétních výrobků na poli zdravotnických prostředků, s vylepšenými užitnými vlastnostmi oproti stávajícím výrobkům včetně vývoje ověřené technologie jejich výroby.

Období2013 - 2015
Odkaz do ISVAVTA03011029
Odkaz na projekt
Interní odkaz