Nové metody klasifikace JUT prasat

Číslo projektu QK22020132
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Bělková Jaroslava, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je shromáždění podkladů potřebných k tvorbě inovovaných regresních rovnic a schválení
nových metod klasifikace JUT prasat. Ty by odpovídaly současné úrovni zmasilosti populací prasat v ČR a
zároveň by reagovaly na potřebu aktualizace z hlediska technického, technologického, šlechtitelského atd. a
byly tak vyhovující potřebám dodavatelů i zpracovatelů jatečných prasat. K dosažení stanoveného cíle bude
použita sofistikovaná metoda počítačové tomografie nahrazující velmi pracné a nákladné manuální detailní
disekce JUT prasat.

Období2022 - 2024
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK22020132
Odkaz na projekt
Interní odkaz