Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat

Číslo projektu QK1910156
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Rychtářová Jana, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cíle řešení:
1.Vytvoření efektivních nástrojů výběru jedinců do podporované populace genových zdrojů (GZ) na základě kombinace dostupných genealogických informací a molekulárně-genetických metod s cílem zvýšit efektivity Národního programu uchování a využívání GZ a tím přispět k plnění Společné zemědělské politiky EU na úseku agrobiodiverzity
2. Vypracování metodického postupu pro výběr jedinců do kryoprogramu
3.Vývoj optimálních metodických postupů pro odběr spermatu, jeho kryokonzervaci a vlastní inseminaci u vybraných druhů zvířat zařazených do GZ
4. Vypracování nové metody kvalitativního hodnocení spermií
5. Praktické testování nového postupu interspecifické ICSI a ověření jeho využití u vybrané populace ad1.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV