Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat

Číslo projektu QK1910156
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Rychtářová Jana, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cíle řešení:
1.Vytvoření efektivních nástrojů výběru jedinců do podporované populace genových zdrojů (GZ) na základě kombinace dostupných genealogických informací a molekulárně-genetických metod s cílem zvýšit efektivity Národního programu uchování a využívání GZ a tím přispět k plnění Společné zemědělské politiky EU na úseku agrobiodiverzity
2. Vypracování metodického postupu pro výběr jedinců do kryoprogramu
3.Vývoj optimálních metodických postupů pro odběr spermatu, jeho kryokonzervaci a vlastní inseminaci u vybraných druhů zvířat zařazených do GZ
4. Vypracování nové metody kvalitativního hodnocení spermií
5. Praktické testování nového postupu interspecifické ICSI a ověření jeho využití u vybrané populace ad1.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
MACHOVÁ, Karolína, HECTOR, Marina, ARRANZ, Juan Jose, PELAYO, Rocío, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, MILERSKI, Michal, VOSTRÝ, Luboš a SUÁREZ-VEGA, Aroa. Genetic diversity of two native sheep breeds by genome-wide analysis of single nucleotide polymorphisms. animal, 2023, 17, Article number: 100690. ISSN 1751-7311. 2023
PTÁČEK, Martin, MILERSKI, Michal, MICHLOVÁ, Tereza, DUCHÁČEK, Jaromír, TANČIN, Vladimír, UHRINČAT, Michal, SCHMIDOVÁ, Jitka, SAVVULIDI, Filipp Georgijevič a STÁDNÍK, Luděk. Monitoring of milk performance of Wallachian sheep grazed under traditional Carpathian management in Western Beskids location. Czech Journal of Animal Science, 2023, 68, 460-468. ISSN 1212-1819. 2023
JÁNOŠÍKOVÁ, Martina, PETRIČÁKOVÁ, Kristýna, PTÁČEK, Martin, SAVVULIDI, Filipp Gregorijevic, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a FULKA, Jr. Josef. New approaches for long-term conservation of rooster spermatozoa. Poultry Science, 2023, 102, Article number 102386. ISSN 1525-3171. 2023
FULKOVÁ, Helena, LOI, Pasqualino, CZERNIK, Marta, SURANI, Azim a FULKA, Jr. Josef. Omne vivum ex ovo: the oocyte reprogramming and remodeling activities. Reproduction, 2023, 165, R75-R89. ISSN 1470-1626. 2023
VACKOVÁ, Kristýna a RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Intracytoplazmatická injekce spermie a její použití pro zachování genetických zdrojů. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 75-77. ISSN . 2022
ZAJÍČKOVÁ, Magdalena a VACKOVÁ, Kristýna. Narození telat z embryí získaných in vitro fertilizací. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 47-48. ISSN . 2022
ZAJÍČKOVÁ, Magdalena a VACKOVÁ, Kristýna. Plně česká telata "ze zkumavky" aneb biotechnologie ve šlechtění skotu. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2022, roč. 2022(4), s. 44-45. ISSN . 2022
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada multiplexních mikrosatelitních markerů na detekci genetické diverzity, studium parentity a charakterizaci genetické struktury plemen a populací ovcí. Autoři: RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 36058 U1. 2022-05-26. 2022
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada primerů pro stanovení genetické struktury, diverzity a paternity u koz analýzou mikrosatelitů (STR). Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana a RYCHTÁŘOVÁ, Jana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 36057 U1. 2022-04-26. 2022
BRZÁKOVÁ, Michaela, BAUER, Jiří, STEYN, Yvette, ŠPLÍCHAL, Jiří a FULÍNOVÁ, Daniela. The prediction accuracies of linear-type traits in Czech Holstein cattle when using ssGBLUP or wssGBLUP. Journal of Animal Science, 2022, roč. 100(12), s. 1-9. ISSN 1525-3163. 2022
VACKOVÁ, Kristýna., 2022 Use of Interspecific ICSI for the Assessment of Buck Sperm DNA Damage After Different Methods of Cryopreservation. In Book of Abstracts CZU hybrid seminar Animal reproduction, sperm cryopreservation and analysis: an international experience. Prague: Czech University of Life Sciences, s. n. ISSN 2022
MACHOVÁ, Karolína, MILERSKI, Michal, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, HOFMANOVÁ, Barbora, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan a VOSTRÝ, Luboš. Assessment of the genetic diversity of Two Czech autochthonous sheep breeds. Small Ruminant Research, 2021, 195, Article number 106301. ISSN 0921-4488. 2021
VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, ČÍTEK, Jindřich, GORJANC, G. a ČUŘÍK, Jan Association of inbreeding and regional equine leucocyte antigen homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics, 2021, 52, 422-430. ISSN 0268-9146. 2021
RYCHTÁŘOVÁ, Jana, LANGEROVÁ, Alena, FULKOVÁ, Helena, LOI, Pasqualino, BENC, Michal a FULKA, Josef Jr. Interspecific ICSI for the Assessment of Sperm DNA Damage: Technology Report. Animals, 2021, 11, Article Nr. 1250. ISSN 2076-2615. 2021
MACHOVÁ, Karolína, KRANJČEVIČOVÁ, Anita, VOSTRÝ, Luboš a KRUPA, Emil. Analysis of Genetic Diversity in the Czech Spotted Dog. Animals, 2020, 10, Article Number: 1416. ISSN 2076-2615. 2020
BENC, Michal, MARTÍNKOVÁ, Stanislava, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, FULKA, Josef Jr., BARTKOVÁ, Alexandra, FULKOVÁ, Helena a LAURINČÍK, Jozef. Assessing the effect of interspecies oocyte nucleolar material dosage on embryonic development. Theriogenology, 2020, 155, 17-24. ISSN 0093-691X. 2020
VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, HOFMANOVÁ, B., MORAVČÍKOVÁ, N., RYCHTÁŘOVÁ, Jana,KASARDA, Radovan, MÁCHOVÁ, K., BRZÁKOVÁ, Michaela a VOSTRÝ, Luboš. Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. Livestock Science, 2020, 240, Article number 104163. ISSN 1871-1413. 2020
VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ-VYDROVÁ, Hana, MORAVČÍKOVÁ, Nina, HOFMANOVÁ, Barbora, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, MACHOVÁ, Karolína, BRZÁKOVÁ, Michaela a KASARDA, Radovan. Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. Czech Journal of Animal Science, 2020, 65, 224-231. ISSN 1212-1819. 2020
FULKOVÁ, Helena, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a LOI, Pasqualino. The nucleolus-like and precursor bodies of mammalian oocytes and embryos and their possible role in post-fertilization centromere remodelling. Biochemical Society Transactions, 2020, 48, 581-593, Part 2. ISSN 0300-5127. 2020

VŠECHNY PUBLIKACE