Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce

Číslo projektu QK23020085
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Weisbauerová (Václavková) Eva, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je zmapovat systémy ustájení rodících a kojících prasnic v rámci České republiky, posoudit jednotlivé technologie z hlediska užitkovosti a welfare prasnic a selat, zajistit příjem
dostatku krmiva selaty v případě početných vrhů, vyhodnotit ekonomické parametry jednotlivých
technologií, zjistit dopady na emise amoniaku a oxidu uhličitého a navrhnout řešení hospodaření s
kejdou produkovanou v jednotlivých systémech. Projekt bude řešen komplexně, do řešení budou
zapojeny celkem čtyři organizace. Získané výsledky poskytnou komplexní informace o současné
situaci v ČR a zároveň umožní přizpůsobit tuto oblast, klíčovou pro chov prasat, legislativním
změnám, které v podmínkách EU regulují ustájení, výživu prasat této kategorie a zároveň omezují
dopady na životní prostředí.

Období2023 - 2025
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz