Nové směry v produkci selat s důrazem na welfare, ochranu životního prostředí a ekonomiku produkce

Číslo projektu QK23020085
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Weisbauerová (Václavková) Eva, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je zmapovat systémy ustájení rodících a kojících prasnic v rámci České republiky, posoudit jednotlivé technologie z hlediska užitkovosti a welfare prasnic a selat, zajistit příjem
dostatku krmiva selaty v případě početných vrhů, vyhodnotit ekonomické parametry jednotlivých
technologií, zjistit dopady na emise amoniaku a oxidu uhličitého a navrhnout řešení hospodaření s
kejdou produkovanou v jednotlivých systémech. Projekt bude řešen komplexně, do řešení budou
zapojeny celkem čtyři organizace. Získané výsledky poskytnou komplexní informace o současné
situaci v ČR a zároveň umožní přizpůsobit tuto oblast, klíčovou pro chov prasat, legislativním
změnám, které v podmínkách EU regulují ustájení, výživu prasat této kategorie a zároveň omezují
dopady na životní prostředí.

Období2023 - 2025
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
WEISBAUEROVÁ, Eva., 2023 Aktuální směry v chovu prasat. In Uspořádání semináře . Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2023
WEISBAUEROVÁ, Eva, NEVRKLA, P., BĚLKOVÁ, Jaroslava, HADAŠ, Z., ČTVRTLÍKOVÁ KNITLOVÁ, D., SEČKÁŘ, J., LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav. Effect of Housing Technology for Lactating Sows on their Reproduction Parameters. Research in Pig Breeding , 2023, roč. 17(1), s. 11-14. ISSN 1802-7547. 2023
SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické aspekty chovu ošípaných. Roľnícke noviny, 2023, roč. 2023(16. 8. 2023), s. 27-28. ISSN . 2023
SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické aspekty chovu prasat. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 46-49. ISSN . 2023
ROZKOT, Miroslav, BĚLKOVÁ, Jaroslava, BOUDNÝ, Jan, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, KERNEROVÁ, Naděžda, LUSTYKOVÁ, Alena, MALÁ, Gabriela, NEVRKLA, Pavel, NOVÁK, Pavel, RUDINSKAYA, Tamara, SMOLA, Jiří a WEISBAUEROVÁ, Eva. Chov prasat. Praha: ProfiPress, 2023, 158 s. ISBN 978-80-88306-27-6 2023
ROZKOT, Miroslav, ŠULÁKOVÁ, Hana, BĚLKOVÁ, Jaroslava, WEISBAUEROVÁ, Eva a KUCHAŘOVÁ, Stanislava., 2023 Meat and bone meal as a substrate for the production of insects suitable for pig nutrition?. In 21. BOKU-Symposium TIERERNÄHRUNG Fütterungsstrategien in Zeiten knapper Ressourcen. Wien: Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, s. 227-229. ISSN 978-3-900397-06-7 2023
ROZKOT, Miroslav. Prasata a environmentální politika. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 37-39. ISSN . 2023

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat