Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat

Číslo projektu GA14-27925S
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Projekt prozkoumá tři základní otázky: 1. V čem spočívá hlasová individualita u Sus scrofa a dalších druhů prasatovitých a pekariovitých? 2. Jak je hlasová individualita spoluurčena hlasy vnímanými v rané ontogenezi? 3. Používají prasata vokální individualitu k rozeznávání jedinců? Těchto cílů bude dosaženo (i) nahrávkami hlasů selat a prasnic, které budou analyzovány nejpokročilejšími bioakustickými metodami, (ii) pomocí křížového podvrhování selat a následné kvantifikace podobnosti hlasů mezi biologickými a adoptivními sourozenci (iii) Testováním, zda kojící prasnice rozeznávají svá biologická a podvržená selata po hlase.

Období2014 - 2018
Odkaz do ISVAVGA14-27925S
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
LINHART, Pavel, OSLEJUK, T.S., BUDKA, M., ŠÁLEK, M., ŠPINKA, Marek, POLICHT, Richard, SYROVÁ, Michaela a BLUMSTEIN, D.T. Measuring individual identity information in animal signals: Overview and performance of available identity metrics. Methods in Ecology and Evolution, 2019, 11, 1558-1570. ISSN 2041-210X. 2019
SYROVÁ, Michaela, POLICHT, Richard, LINHART, Pavel a ŠPINKA, Marek. Ontogeny of individual and litter identity signaling in grunts of piglets. Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 142, 3116-3121. ISSN 0001-4966. 2017
LINHART, Pavel a ŠÁLEK, Martin. The assessment of biases in the acoustic discrimination of individuals. PLoS One, 2017, 12, e0177206. ISSN 1932-6203. 2017
PTÁČEK, Ladislav, MACHLICA, Lukáš, LINHART, Pavel, JAŠKA, Pavel a MÜLLER, Luděk. Automatic recognition of bird individuals on an open set using as- is recordings. Bioacoustics, 2016, 25, 55-73. ISSN 0952-4622. 2016
GOUMON, Sébastian a ŠPINKA, Marek. Emotional contagion of distress in young pigs is potentiated by previous exposure to the same stressor. Animal Cognition, 2016, 19, 501-511. ISSN 1435-9448. 2016
LINHART, Pavel, RATCLIFFE, V.F., REBY, D. a ŠPINKA, Marek. Expression of Emotional Arousal in Two Different Piglet Call Types. PLoS One, 2015, 10, e0135414. ISSN 1932-6203. 2015
JAŠKA, Pavel., LINHART, Pavel a FUCHS, Roman. Neighbour recognition in two sister songbird species with a simple and complex repertoire - a playback study. Journal of Avian Biology, 2015, 45, 151-158. ISSN 0908-8857. 2015

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare skotu a prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie