Ontogenetická a sociální determinace hlasové individuality prasat

Číslo projektu GA14-27925S
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Špinka Marek, Doc. RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Projekt prozkoumá tři základní otázky: 1. V čem spočívá hlasová individualita u Sus scrofa a dalších druhů prasatovitých a pekariovitých? 2. Jak je hlasová individualita spoluurčena hlasy vnímanými v rané ontogenezi? 3. Používají prasata vokální individualitu k rozeznávání jedinců? Těchto cílů bude dosaženo (i) nahrávkami hlasů selat a prasnic, které budou analyzovány nejpokročilejšími bioakustickými metodami, (ii) pomocí křížového podvrhování selat a následné kvantifikace podobnosti hlasů mezi biologickými a adoptivními sourozenci (iii) Testováním, zda kojící prasnice rozeznávají svá biologická a podvržená selata po hlase.

Období2014 - 2018
Odkaz do ISVAVGA14-27925S

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare skotu a prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie