Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci starokladrubského koně

Číslo projektu QH92265
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu bylo optimalizovat a stabilizovat chov a šlechtění starokladrubského koně v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK) z pohledu zdravotního stavu, znaků významných pro přežití a welfare koní. Ve spolupráci oddělení etologie VÚŽV Uhříněves, několika ústavů VFU Brno a NHK došlo k rozboru kvality pastvin a krmiv, úpravě krmných dávek pro jednotlivé kategorie koní, úpravě anthelmintického programu podle zjištěného parazitárního promoření a k úpravě vakcinačních schémat s ohledem na nízkou imunitní odpovídavost některých jedinců. Byly publikovány nové informace v oblasti genetického založení postvakcinačních protilátek anti-EHV-1 u koní, rezistence parazitů na benzimidazol, mateřského chování klisen a odchovu hříbat.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH92265
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Související obrázky:

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie