Optimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU

Číslo projektu QH81309
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Kudrna Václav, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V průběhu řešení projektu bylo mj. zjištěno pozitivní působení chráněného methioninu na mléčnou užitkovost dojnic. Příznivý efekt na produkci mléka mělo zařazení sušených kukuřičných výpalků (DDGS), na rozdíl od zkrácené doby stání na sucho (33,35 dní), jejímž vlivem došlo k výraznému poklesu mléčné užitkovosti a zhoršení ekonomiky chovu. Byl zjištěn metabolický profil vysokoužitkových dojnic v období negativní energetické bilance (NEB), včetně koncentrace hormonů T3, T4, FT4 a kortizonu, a byl současně zjištěn i dopad NEB na orgánová onemocnění a poruchy metabolismu. Pozitivní vliv na výskyt mastitid a počet somatických buněk v mléce měla suplementace diet selenem ve formě selenových kvasnic. Podrobně byly sledovány dopady společné zemědělské politiky EU na výrobní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR, jejichž sledování je jednou z hlavních podmínek zlepšování výsledků výroby mléka na úrovni podniků. Bylo zjištěno, že nejvyšší intenzitu výroby mléka v ČR mají chovy s holštýnskými dojnicemi, zatímco lepší výsledky v reprodukci dosahují chovy s českým strakatým plemenem. Nejvyšší procento vyřazování dojnic je z důvodů poruch plodnosti, dále pro onemocnění pohybového ústrojí a nízkou užitkovost. Nejnižších nákladů a nejvyšší rentability dosahují podniky s chovem holštýnských dojnic, u nichž tržní produkce mléka je vyšší než 9 tisíc kg mléka za laktaci.

Období2008 - 2012
Odkaz do ISVAVQH81309
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ILLEK, Josef, VLČEK, Martin, ŠMÍDKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, KUMPRECHTOVÁ, Dana a ŠOCH, Miloslav., 2018 Produkční choroby dojnic - příčiny a ovlivnění efektivity výroby. In Lazarove dni výživy a veterinarnej dietetiky XIII.. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. . ISSN 2018
HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Lupina jako jadrné krmivo ve výživě dojnic. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 430-434. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
BLAŽKOVÁ, Kateřina, ČERMÁKOVÁ, Jana a KUDRNA, Václav. Vliv zkrácené doby stání na sucho a krmné dávky na mléč­nou užitkovost dojnic. Veterinářství, 2013, roč. 63(5), s. 367-370. ISSN 0506-8231. 2013
ČERMÁKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, BLAŽKOVÁ, Kateřina a HAMAN, Jiří. Effects of a rumen-protected form of methionine and a methionine analogue on the lactation performance of dairy cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 410-419. ISSN 1212-1819. 2012
KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Chov skotu v České republice. Praha: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2012, 83 s. ISBN 2012
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Kalkulace příspěvku na úhradu a úplných nákladů. Náš chov, 2012, roč. 72(3), s. 22-26. ISSN . 2012
KVAPILÍK, Jindřich. Mléčné fórum 2012: rizika při výrobě, zpracování a prodeji. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 21-25. ISSN . 2012
HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, TOMÁNKOVÁ, Olga a JANČÍK, Filip., 2012 Nutriční hodnota semene lupiny pro přežvýkavce. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN 2012
HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, PODSEDNÍČEK, Milan a HLAVÁČKOVÁ, A. Nutritive value of red clover and lucerne forages for ruminants estimated by in vitro and in vivo digestibility methods. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 454-468. ISSN 1212-1819. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Uplatnění sušených kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě dojnic. Autoři: KUDRNA, Václav, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-089-5. 2012-01-12. 2012
KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka a plemenářské výrobky. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 27-30. ISSN 0027-8068. 2012
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka a veterinární výkony. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 15-18. ISSN 0027-8068. 2012
KRPÁLKOVÁ, Lenka a BURDYCH, Jiří. Vývoj ekonomických ukazatelů ve výrobě mléka za r.2008-2011. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 14-16. ISSN 0027-8068. 2012
KVAPILÍK, Jindřich a BURDYCH, Jiří. Ekonomika výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 19-21. ISSN 0027-8068. 2011
KUMPRECHTOVÁ, Dana, ČEČIL, R., HOMOLKA, Petr, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, VÝBORNÁ, Alena a JANČÍK, Filip., 2011 Měření parametrů bachorového prostředí dojnic pomocí zařízení s bezdrátovým přenosem dat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 47-49. ISSN 2011
BLAŽKOVÁ, Kateřina, ČERMÁKOVÁ, Jana a KUDRNA, Václav. Použití netradičních krmiv ve výživě vysokoužitkových dojnic. Veterinářství, 2011, roč. 61(11), s. 659-662. ISSN 0506-8231. 2011
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(9), s. 14-18. ISSN 0027-8068. 2011
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka v roce 2020 - vize Mléčného fóra v Berlíně. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 17-21. ISSN . 2011
ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KUDRNA, Václav, MATĚJÍČEK, M. a VLČEK, M., 2010 Epidemilogy of production diseases in high producing dairy cows on Czech dairy farms. In Xith Middle European Buiatrics Congress, Veterinářství. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, s. 20-24. ISSN 978-80-7305-105-2 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-059-8. 2010-09-16. 2010
ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana a KUDRNA, Václav., 2010 Interakce výživy, produkce a poruch metabolizmu u dojnic v peripartálním období s ohledem na změny kondice. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 43-47. ISSN 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Nákupní ceny mléka ve světě a v ČR. Náš chov, 2010, roč. 70(2), s. 46-48. ISSN 0027-8068. 2010
POLÁKOVÁ, Karolína, KUDRNA, Václav, KODEŠ, A., HUČKO, B. a MUDŘÍK, Z. Non-structural carbohydrates in the nutrition of high-yielding dairy cows during a transition period. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 468-478. ISSN 1212-1819. 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Problematika mléka na berlínském veletrhu Grüne Woche. Náš chov, 2010, roč. 70(3), s. 5-7. ISSN . 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Působení krmné dávky na množství a kvalitu mléčné bílkoviny. Autoři: KUDRNA, Václav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-053-6. 2010-01-25. 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Soběstačnost v produkci mléka a mléčných výrobků. Náš chov, 2010, roč. 70(6), s. 14-16. ISSN 0027-8068. 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Trh s mlékem v neklidných časech - mléčné fórum v Berlíně. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 14-18. ISSN . 2010
KUDRNA, Václav, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2010 Uplatnění semene bílé lupiny ve výživě dojnic. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 54-57. ISSN 2010
ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana a KUDRNA, Václav. Výživa a poruchy metabolismu dojnic, a jejich kondice v peripartálním období. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 8-12. ISSN 1212-9992. 2010
ILLEK, Josef a KUDRNA, Václav. Výživa dojnic s vysokou užitkovostí a její nedostatky. Krmivářství, 2010, roč. 14(2), s. 28-29. ISSN . 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Ekonomické aspekty odchovu a nemocí telat a jalovic. Náš chov, 2009, roč. 69(2), s. 35-38. ISSN 0027-8068. 2009
ZAHRÁDKOVÁ, Radka, ŠÁROVÁ, Radka, BUREŠ, Daniel, VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka, TESLÍK, Václav, KVAPILÍK, Jindřich, ŠPINKA, Marek, BARTOŇ, Luděk a STĚHULOVÁ, Ilona. Masný skot. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009, 345 s. ISBN 978-80-254-4229-6 2009
KVAPILÍK, Jindřich a RŮŽIČKA, Z. Odhad ztrát způsobených mastitidami. Veterinářství, 2009, roč. 59(2), s. 104-108. ISSN 0506-8231. 2009
ŘEHOUT, Václav, FILISTOWICZ, A., KVAPILÍK, Jindřich, ČÍTEK, J., KOŠVANEC, K. a HOSNEDLOVÁ, B. Production and economic aspects of Czech Red cattle breeding. Journal of Agrobiology, 2009, roč. 26(1), s. 13-24. ISSN 1803-4403. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Výživa a krmení hospodářských zvířat