Ověřování genomických postupů v malých populacích

Číslo projektu LTAUSA19
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Brzáková Michaela, Ing.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Šlechtění hospodářských zvířat je založeno na trvalém vývoji jednotlivých plemen a jejich postupném přizpůsobováním měnícím se podmínkám. Základem šlechtění je věrohodné vyhodnocování celostátních souborů kontroly užitkovosti se zahrnutím vzájemných příbuzností všech zvířat metodami BLUP/REML, pomocí kterých dochází k řešení velkých soustav rovnic. V současnosti jsou do těchto rovnic navíc zahrnovány SNP genetické markery z genomických čipů. Náplní projektu je spolupráce s pracovištěm v USA (University of Georgia) na vývoji a testování algoritmů a počítačových programů pro úpravy vstupních genomických dat, sestavování a úpravu matic genomické příbuznosti a přizpůsobení metodických postupů menším populacím, včetně zahrnutí vlivu exportních zvířat, kříženců a překrývajících se populací.

Období2019 - 2022
Odkaz do ISVAV