Ovlivňování produkce CLA v mléce přežvýkavců inokulovanými silážemi

Číslo projektu MEB 0810133
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Homolka Petr, doc. Ing. CSc. Ph.D.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Období2010 - 2011
Odkaz do ISVAVMEB0810133
Odkaz na projekt
Interní odkaz