Ovlivňování produkce CLA v mléce přežvýkavců inokulovanými silážemi

Číslo projektu MEB 0810133
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Období2010 - 2011
Odkaz do ISVAVMEB0810133