Podpora zapojení v činnosti Mezinárodní společnosti pro živočišnou genetiku (ISAG)

Číslo projektu LTV20020
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Novák Karel, prom.biol., CSc.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Program národní INTER-EXCELLENCE podporuje iniciaci a další rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Cílem projektu LTV20020 v rámci podprogramu INTER-VECTOR je podpořit další aktivní účast v činnosti Mezinárodní společnosti pro živočišnou genetiku (ISAG). Společnost zastřešuje řadu dílčích směrů v rámci širší oblasti genetiky zejména hospodářských druhů. Projekt je navržen pro období 2020 až 2022. Projekt umožňuje tradiční účast zástupců z ČR na práci společnosti a rovněž kontakt s trendy živočišné genetiky by měl pozitivně ovlivňovat vývoj oboru v ČR. Podpora zahrnuje jak přímou účast na práci společnosti ISAG, zejména v období příprav konference společnosti v r. 2021, tak i organizaci dvou satelitních seminářů k aktuálním otázkám vývoje v oblasti imunogenetiky hospodářských zvířat. Regionální semináře by měly přispět k přenosu aktuálních poznatků z laboratorní oblasti imunogenetiky do šlechtitelské praxe. V neposlední řadě účast v práci ISAG umožňuje podílet se na tvorbě standardů pro šlechtění a pro postupy genetických laboratoří.

Období2020 - 2022
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz