Přenosy jader somatických buněk u savců: analýza úlohy mateřského jadérka

Číslo projektu 523/09/1878
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Projekt byl zaměřen na studium vlastností jadérka zrajícího oocytu, složení, chování v přirozeném prostředí (prostředí oocytu) popřípadě mimo toto prostředí (možnosti manipulace s nukleolárním materiálem) a jeho význam pro další vývoj embrya. Z hlediska praktického využití výsledků je důležitá samotná možnost manipulace se sub-buněčnou strukturou (jadérkem) oocytu výrazně ovlivňující další osud této buňky. Enukleolované oocyty nejsou po oplození (popř. aktivaci) schopné dalšího vývoje. Po následném vrácení jadérka a ponechání v cytoplasmě oocytu jsme pozorovali jeho schopnost vrátit se zpět do zárodečného váčku (germinal vesicle, GV; 62 / 62; 100% úspěšnost). Rekonstruované oocyty obsahují jadérka opět v zárodečném váčku ve 100 % pozorovaných fúzí (34/34). Tato translokace je relativně rychlá a jadérka jsou zpět v zárodečném váčku do 30 – 60 minut od transportu mikropipetou do cytoplasmy nebo od fúze nucleoloplastu. S možností přenášet jadérko z oocytu do oocytu, popřípadě zygoty a současně s poznatkem, že tato struktura má nenahraditelnou roli v dalším vývoji embrya, objevuje se možnost opravy (zvýšení vývojového potenciálu) oocytů (zygot). Tento přístup by mohl být aplikován v případě embryí s nízkým vývojovým potenciálem bez jadérek popřípadě s nízkým počtem jadérek. Vzhledem k tomu že jadérko oocytu je složeno z proteinů, je naděje, že po případné identifikaci všech proteinů této struktury a objasnění jejich funkcí bude možnost opravy (zvýšení vývojového potenciálu) oocytů pomocí rekombinantních proteinů (vyloučení potenciálního přenosu nukleových kyselin, popřípadě infekčních agens). Další přínos je v podobě možnosti využití proteinů jadérka oocytu v zefektivnění in vitro reprogramačního protokolu (zatím nepublikovaná data).

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVGA523%2F09%2F1878
Odkaz na projekt
Interní odkaz