Přenosy jader somatických buněk u savců - reprogramace, remodelace nebo obojí?

Číslo projektu 13-03269S
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Fulka Josef, Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Přenosy jader somatických buněk u savců – reprogramace, remodelace nebo obojí?V podstatě existují tři způsoby umožňující dediferenciaci somatické buňky – i/ přenos jádra somatické buňky do enukleovaného oocytu, ii/ produkce heterokaryonu, kde je diferencovaná buňka fúzována s embryonální kmenovou buňkou a iii/ produkce tzv. indukovaných pluripotentních buněk (iPSCs) navozenou zvýšenou expresí určitých transkripčních faktorů (OKSM). Přenosy jádra jsou zatím stále nejefektivnějším způsobem. Předpokládáme, že to je tím, že přenášené jádro navíc využije při transformaci některé jaderné organely oocytu a ty integruje do nově transformovaných pseudoprvojader. V předkládaném projektu chceme sledovat osud těchto organel a analyzovat jejich význam pro dediferenciaci. Cílem je potvrdit hypotézu, že při přenosu jader nejde jen o reprogramaci, ale jedná se spíše o kombinaci dvou procesů: reprogramace/remodelace.

Období2013 - 2015
Odkaz do ISVAVGA13-03269S
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Embryobiotechnologie

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce