Protection of the environment - animal welfare of farrowing sows and sustainable farming

Číslo projektu B/CZ0046/2/0010
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, RNDr., CSc.
Poskytovatel projektuNárodní vzdělávací fond, o. p. s.
Popis projektu

Projekty, ve spolupráci českého (VÚŽV Uhříněves) a norského výzkumného ústavu (UMB Norwegian University of Life Sciences), se soustředily na faktory snižující mortalitu selat po porodu. Byly realizovány 4 experimenty v roce 2009, které byly publikovány během následujících let. Hlavní závěr byl: Zvýšení atraktivity hnízda nemá vliv na čas strávený selaty v hnízdě, ani nemá vliv na mortalitu selat.

Období2009 - 2009
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie