Působení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení

Číslo projektu QH91267
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Knížková Ivana, Doc. Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci řešení projektu bylo zjištěno, že vývojově novější typ dojicího robota způsobuje signifikantně nižší zátěž struků. Tento pozitivní efekt je způsoben zabudováním inovativního prvku – individuální řízené pulzace v závislosti na průtoku mléka v jednotlivých dojených čtvrtích mléčné žlázy. Úspor měrné spotřeby energie robotických dojicích strojů je možné dosáhnout inovovanou řadou trojfázových nízkonapěťových motorů se zvýšenou účinností a s dodatečnými opatřeními. Motory se dají provozovat s frekvenčními měniči bez přídavných opatření. Proces dojení v robotech ovlivňují mikroklimatické podmínky, zejména teplota vzduchu. Při vysokých teplotách vzduchu se významně snižuje návštěvnost robota.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH91267
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat