Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců

Číslo projektu QK1910082
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt řeší vybrané nákazy bakteriálního, virového a protozoárního původu se zoonotickým potenciálem u malých přežvýkavců. Cílem projektu bude vyvinout nové, příp. zlepšit stávající molekulárně biologické metody pro diagnostiku vybraných agens u zvířat a v prostředí farem. Tyto nástroje poskytnou chovatelům přesnou, specifickou a citlivou metodu pro zjištění vybraných agens u zvířat, ať již v klinické nebo v subklinické
fázi onemocnění, kdy zvíře nevykazuje klinické příznaky, ale je zdrojem infekce pro ostatní zvířata. S infekcemi zvířat souvisí i suroviny/potraviny živočišného původu, jakožto možný zdroj infekce pro konzumenty. Projekt se zaměří zejména mléko a mléčné výrobky, které mohou být kontaminovány jak primárně, tak sekundárně z vnějšího prostředí. V další fázi řešení projektu bude zmapován výskyt genů rezistence ke sledovaným onemocněním, odhadnut stupeň genetické variability a vyhodnocena genetická diverzita v modelových chovech.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. SheepBam. Autoři: VALIŠ, Karel, KYSELOVÁ, Jitka a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Software . 2024-03-15. 2024
KYSELOVÁ, Jitka, TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MARKOVÁ, Jiřina, KAVANOVÁ, Kateřina, BEINHAUEROVÁ, Monika a MUŠKOVÁ, Michala. Comparative Characterization of Immune Response in Sheep with Caseous Lymphadenitis through Analysis of the Whole Blood Transcriptome. Animals, 2023, 13, Article number: 2144. ISSN 2076-2615. 2023
MARKOVÁ, Jiřina, JELÍNKOVÁ, Pavlína, REICHELOVÁ, Markéta, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a KYSELOVÁ, Jitka. Diagnostika bakteriálních původců z abscesů malých přežvýkavců pomocí multiplexní metody. Veterinářství, 2021, roč. 71(12), s. 711-715. ISSN 0506-8231. 2021
KYSELOVÁ, Jitka, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, MARKOVÁ, Jiřina a DZIEDZINSKÁ, Radka., 2021 Studie diferenciální genové exprese u ovcí infikovaných bakterií Corynebacterium pseudotuberculosis. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 39-49. ISSN 2021
KYSELOVÁ, Jitka, MARKOVÁ, J., SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, MUŠKOVÁ, Michala, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a BARTOŠOVÁ, B., 2021 Whole blood transcriptome analysis in sheep affected with caseous lymphadenitis.. In Abstract Book ISAG2021. www.isag.us: International Society for Animal Genetics, s. 89. ISSN 2021
KYSELOVÁ, Jitka, MUŠKOVÁ, Michala, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, DZIEDZINSKÁ, Radka, SLANÁ, Iva a MARKOVÁ, Jiřina. Změny v aktivitě genů u ovcí způsobené kaseózní lymfadenitidou. Náš chov, 2020, roč. 80(12), s. 63-65. ISSN 0027-8068. 2020

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Biologie reprodukce
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat